Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Formålet med denne læringsstien er at du skal stille godt forberedt til eksamen i norsk for yrkesfag.

For å stille forberedt bør du kjenne til oppgavetypene du kan møte. I tillegg er det lurt å ha diskutert eksempler på oppgavelyder og vurderingstekster. Det er også en fordel at du har prøvd å løse noen oppgaver.

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til oppgavetypene som kommer til eksamen
  • kunne forstå oppgavelyder og vurderingstekster
  • vite hva som kjennetegner et godt svar på de ulike oppgavetypene
  • kunne skrive et svar med solid faglig innhold, god struktur og et språk tilpassa oppgavesjangeren