Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sammenlikn eventyret Rødhette og ulven med filmen Skylappjenta

I denne oppgava skal du sammenlikne et folkeeventyr med et moderne eventyr.

Del 1: Tema og budskap i Skylappjenta

Se filmen Skylappjenta.

 1. Skriv ned det du mener er tema og budskap etter å ha sett kortfilmen.

 2. Sammenlikn og diskuter tema og budskap med de andre i klassen

Del 2: Form i Skylappjenta

Se filmen en gang til. Denne gangen skal du fokusere på filmens form. Hvordan blir temaet og budskapet formidla? Noter ned:

 1. Hvilke symboler finner du i filmen?

 2. Hvilke kontraster finner du i filmen?

 3. Hvilke klassiske eventyrtrekk og motiver er det i filmen?

 4. Hvordan blir det norske framstilt i filmen?

 5. Hvordan blir minoritetssamfunnet framstilt?

 6. Hvordan tolker du slutten?

Del 3: Rødhette og Ulven

Les eventyret "Rødhette og ulven".

 1. Sammenlikn morsrollen i filmen Skylappjenta og eventyret "Rødhette og ulven".
 2. Rødhette har på seg ei rød kappe med hette på, og Skylappjenta har på seg ei skylapplue og ei slags kappe. Hvorfor tror du at jentene er kledd nettopp slik?
 3. Hvilken rolle har bestemor i "Rødhette og ulven" og i Skylappjenta?
 4. Eventyret om Rødhette og ulven og filmen om Skylappjenta ender godt, men begge jentene har lært noe av turen til bestemors hus. Hva har de lært?
 5. Finner du noen likheter i tema og budskap i de to fortellingene? Grunngi svaret ditt.
 6. Hvilke likheter og forskjeller er det i formen til de to tekstene?

Del 4: Diskuter i klassen

Hvorfor tror dere Iram Haq har valgt å bruke eventyret om Rødhette og ulven som utgangspunkt for kortfilmen sin?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Cecilie Isaksen Eftedal og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 31.05.2021

Læringsressurser

Kulturmøter og identitet