Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva ser du?

Ved å observere folk som handler, kan du lære mye om handlemønstre og hvordan folk tenker.
Liten jente ser på salgsvarer på et kjøpesenter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppdrag

Du kan finne ut utrolig mye om forbrukeratferd bare ved å observere forbrukere «in action». Svarene du får, kan du bruke til å gjøre kundeopplevelsen enda bedre.

Forberedelse

 • Gå sammen to og to.
 • Ring eller oppsøk en butikk. Spør butikklederen eller noen av de ansatte om dere kan gjennomføre en markedsundersøkelse om forbrukeratferd i butikken ved hjelp av observasjonsmetoden. Spør gjerne om det er spesielle spørsmål butikken kan tenke seg å få svar på.
 • Avtal med butikken når dere kan gjennomføre undersøkelsen.
 • Lag selve undersøkelsen, gjerne i form av et avkryssingsskjema. Da blir det ikke så mye å skrive når dere gjennomfører undersøkelsen, og det blir lettere å analysere svarene i etterkant. Analysen skal kunne vise konkrete resultater og eventuelle trender.
Eksempler på hva dere kan observere
 • Har kundene en fast «rute» når de kommer inn i butikken?
 • Tar de på varene, og er det noen varer som røres mer enn andre?
 • Trekkes kundene mot salgshyller/salgsreoler?
 • Trekkes de mot en spesiell utstilling?
 • Ser det ut som de er opptatt av pris?
 • Er det noen farger som tiltrekker kundene mer enn andre?
 • Prøver kundene varene?
 • Er det forskjeller mellom aldersgrupper?

Gjennomføring

 • Prøv å gjøre dere selv litt usynlige når dere observerer, slik at det ikke oppleves som ubehagelig for kundene.
 • Se på hvordan kundene oppfører seg i butikken, og kryss av i skjemaet/undersøkelsen.

Sluttføring

 • Analyser resultatene når dere kommer tilbake i klasserommet.
 • Lag en oppsummering av det dere finner, og se om dere kan finne forbedringspunkter.
 • Send gjerne oppsummeringen til butikken.

Relatert innhold

Observasjon som metode i markedsundersøkelser kan være nyttig for en markedsfører. Med denne metoden ser du hvordan forbrukere handler og samhandler.

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 29.05.2020

Læringsressurser

Markedsundersøkelser