Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Handlevaner blant skoleungdom

Hvordan er handlevanene til medelevene dine?
En minihandlevogn full av fargerike handleposer står oppå tastaturet på en bærbar PC. Foto.

Gruppeoppgave

Målet med denne oppgaven er å kartlegge ungdommers handlevaner, avdekke holdningene deres til bærekraft og se om handlevanene for denne aldersgruppen har endret seg. Dette skal dere gjøre ved å gjennomføre en undersøkelse blant elevene på skolen deres.

  • Diskuter og bli enige om spørsmål dere vil stille til medelevene deres.
Tips til spørsmål

Hvor ofte handler du?

Hva handler du i fysiske butikker?

Hvilke fordeler eller ulemper ser du ved å handle i fysiske butikker?

Hva handler du på nettet?

Hvorfor handler du på nettet?

Hvilke fordeler eller ulemper ser du med netthandel?

Handler du lokalt?

Velger du varer bare ut fra pris, eller tar du også hensyn til hvor varene kommer fra?

Handler du brukt?

Tenker du på bærekraft når du handler?

Lag en undersøkelse

  • Bestem dere for om dere vil ha en spørreundersøkelse eller et intervju. For å få et bredere utvalg kan dere også lage undersøkelser på sosiale medier.

Planlegg gjennomføringen

  • Bestem når dere vil gjennomføre undersøkelsen, og sett av tid til å analysere svarene.

Gjennomfør undersøkelsen

  • Gjennomfør undersøkelsen i par.

Analyser resultatene

  • Når alle data er samlet inn, så analyser resultatene i de samme parene som gjennomførte undersøkelsen sammen. Skriv en oppsummering.

Lag et felles dokument for klassen

  • Lag et felles dokument hvor dere samler oppsummeringene fra de enkelte undersøkelsene. Hva slags handlevaner har de unge i dag?

Diskuter

  • Diskuter interessante funn med tanke på bærekraft og sirkulær økonomi. Er ungdom opptatt av hvor varer kommer fra? Er de opptatt av gjenbruk? Tenker de på miljøet?
  • Avdekker undersøkelsen noe dere vil undersøke videre eller gjøre noe med?
Foto av en mann som ser tankefull ut. Oppå fotoet er det lagt digitale illustrasjoner som viser ti menneskehoder, et stort spørsmålstegn og under spørsmålstegnet en pil som peker mot en handlevogn. Foto/illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 09.02.2021

Læringsressurser

Markedsundersøkelser