Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Markedskommunikasjon i filmen Den perfekte familien

Nå skal du få jobbe med oppgaver til filmen Den perfekte familien. Oppgavene har med temaet markedskommunikasjon å gjøre.

Oppgaver

  1. Hva menes med influensermarkedsføring, og hvordan kan influensermarkedsføring knyttes til denne filmen?
  2. Drøft påstanden «det er flere etiske utfordringer med influensermarkedsføring».
  3. Forklar AIDAS-modellen, og benytt eksempler fra filmen.
  4. Vi kan skille mellom personlig kommunikasjon og massekommunikasjon. Gjør rede for hvordan hovedpersonene i filmen benytter såkalt personlig kommunikasjon for å påvirke.
  5. Vurder fordeler og ulemper ved personlig kommunikasjon i markedsføringssammenheng, og benytt eksempler fra filmen.
  6. Benytt et eksempel fra filmen og gjør rede for Lasswells huskeregel for kommunikasjonsanalyse: «Hvem sier hva, til hvem, gjennom hvilken kanal og med hvilken virkning?»
  7. Hva menes med at filmen problematiserer en type skjult markedsføring?
  8. Drøft påstanden «det er som regel tydelig at det er snakk om innhold som er kjøpt og betalt på ulike blogger og sosiale medier».
  9. Tenk over: Har du noen gang blitt påvirket av andre til å kjøpe noe? Er du overrasket over at den tilsynelatende perfekte familien hadde så sterk påvirkningskraft på personer i filmen? Hvorfor/hvorfor ikke?
  10. Familien Jones er ikke en ekte familie, men en markedsføringsenhet bestående av fire profesjonelle influensere. Jobben deres er å selge produkter gjennom å framstå som rike, vakre og vellykkede. Skriv et refleksjonsnotat om filmen.

Relatert innhold

Utsnitt fra filmen Den perfekte familien. Foto.

Til denne filmen finnes det også oppgaver til temaene forbrukeratferd og segmentering og målgruppevalg. Se disse relaterte artiklene:

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 16.01.2021

Læringsressurser

Konkurransemiddelet markedskommunikasjon