Hopp til innhold

Fagstoff

Kommunikasjonskanaler

Sosiale medier er en av flere kommunikasjonskanaler som virksomheter kan benytte for å nå deg som forbruker. Hvilke andre kommunikasjonskanaler finnes, og hvordan velger virksomheter hvilke kommunikasjonskanaler de vil benytte?
Logoer for ulike sosiale medier. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Markedskommunikasjon er overføring av et markedsføringsbudskap fra en virksomhet til en mottaker. Markedskommunikasjon skjer via ulike kommunikasjonskanaler, som internett, TV, radio, aviser og tidsskrifter. Men hvilken kommunikasjonskanal skal vi velge?

Kommunikasjonskanal og målgruppe

For å nå målgruppen vår må vi velge en kommunikasjonskanal som målgruppen bruker. Det er stor forskjell på rekkevidden til de ulike kommunikasjonskanalene. Med rekkevidde mener vi her hvor stor del av den potensielle målgruppen vi når.

Skal vi treffe ungdom mellom 16 og 18 år, er en avis som Aftenposten sannsynligvis ikke det beste kanalvalget. Denne aldersgruppen orienterer seg i større grad gjennom internett og sosiale medier enn gjennom tradisjonelle aviser.

Egenskaper ved en kommunikasjonskanal

Det finnes mange ulike kommunikasjonskanaler, og de har alle sine fordeler og ulemper.

Når vi skal velge kommunikasjonskanal, må vi vurdere kanalens evne til å overføre budskapet vårt til målgruppen.

Viktige egenskaper ved kommunikasjonskanalen er

  • distribusjonsegenskaper
  • presentasjonsegenskaper
  • reaksjonsegenskaper

Med distribusjonsegenskaper mener vi kommunikasjonskanalens evne til å nå målgruppen. Det er viktig å kjenne til kanalens dekningsdata, altså antallet som mottar budskapet. Det er også viktig å kjenne til kanalens strukturdata, det vil si hvem som mottar budskapet.

Presentasjonsegenskaper vil si kommunikasjonskanalens evne til å presentere budskapet. Dette kan dreie seg om for eksempel teknisk kvalitet, farger, lyd, plassering og tidspunkt.

Reaksjonsegenskaper er kommunikasjonskanalens evne til å framkalle reaksjoner. Hvilke reaksjoner er det vi vil oppnå med markedskommunikasjonen?

Vi ønsker å velge den kommunikasjonskanalen som mest effektivt formidler budskapet til målgruppen vår. Med effektivt mener vi både i form av best mulig måloppnåelse og lavest mulig kostnad.

Kontaktpris

Prisen på kommunikasjonskanaler varierer sterkt. Det kan for eksempel være veldig kostbart å annonsere på førstesiden i en riksdekkende avis, men til gjengjeld treffer man antakelig mange potensielle kjøpere.

For å finne kontaktprisen per person må vi derfor se annonseringsutgiftene i lys av hvor mange personer vi når gjennom den aktuelle kommunikasjonskanalen.

På et TV-apparat sitter fire personer i ulike aldre. De har henholdsvis lydavspiller, PC, avis og mobiltelefon. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

En miks av kommunikasjonskanaler

Det kan ofte være aktuelt å benytte flere ulike kommunikasjonskanaler. Sammensetningen av kommunikasjonskanaler kalles også mediemiks. Den mediemiksen vi velger for å nå målgruppen vår, kan for eksempel være annonsering via sosiale medier, avisannonser, reklamefilm og radioreklame.

Valg av kommunikasjonskanaler må være nøye gjennomtenkt. Dersom vi slurver med forarbeidet her, kan vi risikere å velge kommunikasjonskanaler som ikke treffer målgruppen godt nok.

I filmen under forteller Kaja, som er daglig leder av Vippa mathall, hvordan de benytter ulike kommunikasjonskanaler i sin markedskommunikasjon.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng, Live Marie Toft Sundbye og Mette Holan. Rettighetshaver: NKI Forlaget
Sist faglig oppdatert 27.12.2020

Læringsressurser

Konkurransemiddelet markedskommunikasjon