Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Visjon og forretningsidé

Når en virksomhet blir etablert, har de som regel en visjon, en slags framtidsdrøm og ledestjerne. Hvordan denne visjonen skal realiseres, formuleres i en forretningsidé.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Forretningsfolk diskuterer ideer på et kontor. Foto.

Visjon og forretningsidé danner et viktig grunnlag for en virksomhet, og det bidrar til å skape sammenheng i alt en virksomhet foretar seg.

Visjon – ledestjerne

En visjon er virksomhetens "drøm om framtida". Visjonen skal si noe om hvilken retning virksomheten ønsker å jobbe mot. Man kan si at visjonen skal være en ledestjerne, en veiviser.

Visjonen skal gi de ansatte felles verdier og retningslinjer, som skal ligge til grunn for alle avgjørelser og handlinger.

Eksempler på visjoner kan være

  • "Make people healthier and happier", SATS

  • "Å skape en bedre hverdag for de mange menneskene", IKEA

  • "Å gjøre livet enklere for reisevante folk i Skandinavia", SAS

  • "Vi skaper uforglemmelige øyeblikk", TV2

Forretningsidé

Forretningsideen skal formidle hva virksomheten skal gjøre, for hvem og hvordan. Forretningsideen bør også få fram det unike eller helt spesielle ved virksomhetens idé.

En forretningsidé bør kunne gi svar på disse spørsmålene:

  • Hvilke behov skal vi tilfredsstille?

  • Hvilke produkter skal vi tilby?

  • Hvem skal kjøpe produktene?

  • Hvorfor skal de kjøpe produktene våre?


IKEAs forretningsidé er "å tilby et stort utvalg form- og funksjonsriktige hjeminnredningsprodukter til så lave priser at så mange mennesker som mulig har råd til å kjøpe dem".

Tenk over

Hva synes du om IKEAs visjon og forretningsidé?

Uten noen klare tanker om hva vi ønsker å få til, er det vanskelig å overleve som virksomhet. Det er derfor viktig å ha en god forretningsidé.

Det er en fordel med en unik forretningsidé som ikke andre lett kan kopiere. Videre er det viktig at forretningsideen har en forretningsmessig forankring. Med det mener vi at det finnes målgrupper som er villige til å betale for produktet som vi skal levere.

Å vurdere aktuelle målgrupper er viktig i prosessen med å utvikle forretningsideen. Du kan lese om segmentering og målgrupper i de relaterte artiklene.

Sist oppdatert 29.12.2020
Tekst: Elisabeth Thoresen Olseng (CC BY-SA)

Læringsressurser

Forretningsidéer og mål

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale