Hopp til innhold

Fagstoff

Å formulere mål

Har du noen gang satt deg et bestemt mål du vil jobbe mot? Konkrete målformuleringer kan gi oss en klar retning for arbeidet vårt. Det samme gjelder for virksomheter, hvor en felles målforståelse er viktig for at de ansatte skal jobbe i samme retning.

En rød tråd går mellom start og mål. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et mål er en ønsket tilstand eller et ønsket resultat på et framtidig tidspunkt. Tydelige mål i en virksomhet viser de ansatte hva de skal jobbe mot, og det skal sikre at alle jobber for å nå de samme målene.

Kvalitative og kvantitative mål

Vi kan skille mellom to hovedtyper av mål:

  • kvalitative mål

  • kvantitative mål

Kvalitative mål er generelle mål som ikke kan tallfestes. Et eksempel på et kvalitativt mål kan være at "Vi skal bli oppfattet som en virksomhet som fokuserer på bærekraftig utvikling".

Kvantitative mål er konkrete og tallfestede mål. Et eksempel på et kvantitativt mål kan være at "Markedsandelen vår skal økes til 25 prosent i løpet av neste år".

Overordnede mål

Overordnede mål er langsiktige og strategiske, og målene er med på å realisere en virksomhets visjon og forretningsidé. En virksomhet kan ha overordnede mål på områder som markedsføring, produksjon, personale, IKT, forsking og utvikling. Disse målene kan være kvalitative eller kvantitative. Et overordnet mål kan for eksempel være at "Virksomhet x skal være den største i bransjen målt i antall kunder".

Markedsmål

Markedsmål er mål virksomheten setter for markedsføringsarbeidet, med utgangspunkt i konkurransemidlene produkt, distribusjon, pris, markedskommunikasjon og eventuelt personale.

Smarte mål

For at markedsmålene skal fungere som gode verktøy for virksomheten, må det jobbes grundig med formuleringen av målene. Vi sier gjerne at målene skal være "SMARTe".

SMART-modellen

S – spesifikke

M – målbare

A – attraktive

R – realistiske

T – tidsavgrensede


Eksempler på markedsmål kan være at

  • alle våre produkter skal innen år xx være godkjent

  • innen fire år skal vi tilby hjemkjøring til samtlige husstander i Norge

  • vi skal til enhver tid være best på pris

  • vi skal hvert år skåre bedre på kundenes evaluering av vår markedskommunikasjon

  • vi skal bli bedre på kundeservice, med 95 prosent fornøyde kunder innen år xx

"Vi gir oss aldri på pris", sier KIWI. Å være standhaftig og sta er vel og bra når man skal holde prisene på dagligvarer nede. Men hva skjer når to stae karer som nekter å gi seg, møtes? Det kan du se i Kiwis reklamefilm nedenfor.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 26.04.2021

Læringsressurser

Forretningsidéer og mål

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell