Hopp til innhold

Fagstoff

Produkt som konkurransemiddel

Produktet blir ofte sett på som det viktigste konkurransemiddelet. Uten et produkt har vi helt enkelt ikke noe å markedsføre. Produkter kan være alt fra konkrete varer til immaterielle tjenester og ideer. Det produkter har til felles, er at de tilbys i et marked for å dekke et behov.
Converse-sko med tydelig logo. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er et produkt?

Vi kan definere et produkt som "alt som kan tilbys et marked for oppmerksomhet, eie, bruk eller forbruk, og som kan tilfredsstille et ønske eller et behov". Et produkt kan ut fra denne definisjonen være en konkret vare som bil, olabukse og melk, men også en tjeneste, som for eksempel en treningstime på et treningssenter, en flyreise eller en time hos psykolog. Ideer, arrangementer, opplevelser, steder, organisasjoner, informasjon og mennesker kan også markedsføres som produkter. La oss se på noen eksempler.

Et politisk parti eller et reisemål kan faktisk være et produkt. Vi kan ikke kjøpe partiet eller den spesielle stranden på Gran Canaria, men verdiene partiet står for, og forventningene kunden har til reisemålet, er produkter som kan markedsføres. Et annet eksempel kan være at du har kommet på en god forretningsidé som du selger til en investor som kan realisere ideen. Du synes kanskje at det høres pussig ut at mennesker kan markedsføres som produkter, men tenk for eksempel på The Kardashians. Vi kan snakke om The Kardashians og deriblant Kim Kardashian som et "produkt" eller en "merkevare".

Portrett av Kim Kardashian. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Varer og tjenester

Nærmest alt kan markedsføres, fra alle typer varer til ideer, mennesker og tjenester. Varer er helt konkrete gjenstander vi kan ta og kjenne på, som for eksempel joggesko. Det er design og materialbruk som avgjør kvaliteten, funksjonalitet og levetid til en vare. I tillegg kan emballasje, farger og former kommunisere andre egenskaper som kan ha stor markedsføringsverdi.

Tjenester er immaterielle eller abstrakte. Tenk deg en treningstime på et treningssenter: Instruktøren leverer timen, og du som deltaker bruker den. Tjenester kan altså ikke lagres eller spares.

Produktet – en viktig del av markedsmiksen

Produkter skal dekke behov, de skal tilpasses og videreutvikles, de skal være lønnsomme og aktuelle. Dette krever at vi som markedsførere har en strategi for hvordan produktet kan få en posisjon i markedet og gi inntjening. Selv om produktet ofte blir sett på som det viktigste konkurransemiddelet i markedsmiksen, må produktet likevel alltid gå hånd i hånd med de andre konkurransemidlene.

Kilde

Kotler, Philip. (1988). Marketing management. (6. utg.). Prentice-Hall International.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng og Live Marie Toft Sundby.
Sist faglig oppdatert 22.09.2020

Læringsressurser

Konkurransemiddelet produkt