Hopp til innhold

Fagstoff

Segmentering og målgrupper

Vi er alle ulike, og det er sjelden at en virksomhet klarer å utforme et produkt som alle liker. Hva er segmentering, og hvorfor er det viktig for virksomheter å segmentere og velge målgruppe?
Ulike personer delt inn i grupper, en gruppe med bare menn i er uthevet med grønn farge. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Segmentering betyr at vi deler opp en helhet i deler. Ved å segmentere kan vi skille mellom ulike typer kjøpere i markedet og dele dem inn i grupper, ut fra visse fellestrekk. Det finnes mange måter å segmentere markeder på, som for eksempel kjønn, alder, bosted og interesser.

Etter at vi har delt inn i forskjellige segmenter, følger arbeidet med å velge ut attraktive og lønnsomme segmenter, såkalt målgruppevalg. Utvalgte segmenter kalles målgrupper. En målgruppe er en gruppe personer som en virksomhet henvender seg til med sine produkter, serviceytelser eller budskap. En virksomhet kan ha en eller flere målgrupper.

Tenk deg en bedrift som selger snøbrett. For denne bedriften gjelder det å finne og kommunisere med dem som kan være interessert i snøbrett. Det kan være vanskelig å tilpasse kommunikasjonen helt ned på individnivå, men det er mulig å finne fellestrekk i mindre grupper. En pensjonist vil mest sannsynlig ikke være interessert i snøbrett.

Å segmentere et marked

En definisjon av et marked kan være et sted der kjøpere og selgere møtes. Tenk deg en yrende markedsplass full av mennesker, fargeglade salgsboder og selgere som tilbyr varene sine. Markedsplassen kan illustrere det mangfoldet som finnes i markedet.

På markedsplassen går ulike typer potensielle kjøpere. De ser ulike ut, er i ulike aldre, går ulikt kledd og har ulike erfaringer, interesser og kunnskaper. En selger på et slikt marked vil henvende seg til de kjøperne som kan tenke seg å sette pris på de produktene denne selgeren har å tilby.

En selger på et marked selger grønnsaker til en kjøper. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Segmentering er som sagt å skille mellom ulike typer kjøpere i markedet og dele dem inn i grupper, ut fra visse fellestrekk. Markedet for fritidsreiser kan for eksempel deles inn i segmenter ut fra alder og inntekt. Ungdom og pensjonister velger ofte forskjellige fritidsreiser. Inntekten vår kan påvirke hvor lang fritidsreise vi tar, hvor langt vi reiser, og hvor dyrt vi bor og spiser.


Tenk over!

Hvorfor er det så viktig for virksomheter å vite hvem de skal henvende seg til, tror du?

Hvorfor segmentere?

Når markedet er segmentert, er det lettere for en virksomhet å finne ut hvilken målgruppe eller hvilke målgrupper et produkt passer til. Virksomheten kan deretter utforme mer relevante budskap for å nå den aktuelle målgruppa.

Ved å segmentere markedet kan virksomheter ta hensyn til at det er ulike behov, ønsker og preferanser i markedet. I tillegg kan segmenteringen skape en inndeling som kan gjøre det mulig å identifisere og vende oppmerksomheten mot de mest lønnsomme målgruppene på en mer effektiv måte.

Virksomheter kan ofte spare ressurser ved å vektlegge segmentering og målgruppevalg. De slipper da å hevende seg til dem som er uinteresserte, eller som trolig ikke vil bli fornøyd med det virksomheten har å tilby.

En sølvgrå bil av merket Ferrari som står utstilt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu


CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 20.01.2021

Læringsressurser

Segmentering og målgruppevalg