Hopp til innhold

Fagstoff

Målgrupper og digital dataanalyse

Visste du at analyseverktøy som Google Analytics, Facebook Innsikt og Instagram Innsikt kan gi svært nyttig innsikt om målgrupper? Slik innsikt kan være svært verdifull for blant annet målgruppevalg og tilpasning av kommunikasjon mot målgruppa.
Bilde satt sammen av en hånd i bakgrunnen og en datategnet fotballaktig kule med ulike symboler for digital kommunikasjon på i forgrunnen. Illustrasjon.

Innsikt i målgruppa

De fleste virksomheter har gjennom årene samlet en del innsikt om kundene sine. De vet kanskje litt om alder, kjønn og hvor kundene holder til, med mer. De har kanskje også skaffet informasjon gjennom markedsundersøkelser. Alt dette er verdifulle opplysninger som virksomhetene kan bruke for å nå eksisterende og potensielle kunder.

For å kunne tilpasse og spisse markedsføringen må vi vite mest mulig om målgruppa. Den teknologiske utviklingen har gitt oss flere muligheter for å få innsikt om målgrupper. Vi har i dag tilgang til gode analyseverktøy som Google Analytics, Facebook Innsikt og Instagram Innsikt. Her kan vi hente ut informasjon om hvem som besøker nettstedet vårt, kjøper visse produkter i appen vår eller engasjerer seg på Facebook-siden eller Instagram-siden vår.

Vi finner for eksempel informasjon om kjønn, alder, interesser og hvor personene befinner seg. Vi kan også hente ut informasjon om når på året det er spesielt stor interesse for produktene våre, hvilken tid på døgnet følgerne våre er aktive på Facebook, og mye mer. Denne innsikten gir oss mulighet til å lage målgrupper som vi vet er interessert i det vi ønsker å selge.

Ved hjelp av markedskommunikasjon via for eksempel Google, Facebook eller Instagram vil verktøy som Google Analytics, Facebook Innsikt og Instagram Innsikt gi oss mulighet til å velge målgruppe ut fra mange ulike kriterier. Slike kriterier kan for eksempel være opplysninger om alder, kjønn, bosted, interesser og atferd på nett.

En mann sitter på Facebook på jobb. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Speilpublikum – de som ligner på kundene våre

Både hos Google, Facebook og Instagram har vi mulighet til å velge en målgruppe som kalles speilpublikum. På engelsk kalles denne målgruppa «lookalike audience». Dette er personer som Google, Facebook og Instagram mener ligner på eller har en lignende atferd som kundene våre, eller andre som har vist interesse for produktet vi selger.

Ved å velge denne målgruppa har vi mest sannsynlig større sjanser til å nå ut med markedskommunikasjon til nye personer som kan være interessert i det vi selger, fordi speilpublikummet ligner på personer som allerede er det.

Personer som har vist interesse for et produkt

Google har også et målgruppevalg som kalles In-market-publikum. Denne målgruppa har vist interesse for og søkt på produktet vi selger, og dermed kommet lenger i kjøpsprosessen.

Høres det ikke fint ut å kunne treffe dem som skal ta en beslutning om kjøp? Basert på dataene Google har, kan In-market-publikum hjelpe til med det. Merk at all informasjon om personer i en målgruppe er anonymisert.

Tenk over

Googles løsning for målgruppevalg ved navn In-market-publikum har en klar fordel i og med at den kan nå ut til dem som skal ta en beslutning om kjøp. Men tror du at det kan være utfordringer knyttet til Google In-market-publikum, og i så fall hva?

Se for deg at du har vist interesse for og søkt etter ny sykkel på nett, og ender opp med å kjøpe deg en ny sykkel. Hva vil du i så fall synes om å bli møtt med reklame for sykler på nett i lang tid etter kjøpet?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Annette Pemmer og Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 21.01.2021

Læringsressurser

Segmentering og målgruppevalg