Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Målgrupper i filmen Den perfekte familien

Nå skal du få jobbe med oppgaver til filmen Den perfekte familien. Oppgavene har med temaene segmentering og målgruppevalg å gjøre.

Oppgaver

  1. Forklar hva som menes med segmentering, og bruk eksempler fra filmen Den perfekte familien.
  2. Forklar hva som menes med målgrupper, og bruk eksempler fra filmen Den perfekte familien.
  3. Gjør rede for segmenteringskriterier, og bruk eksempler fra filmen.
  4. Vi kan si at hovedpersonene i filmen representerer fire ulike målgrupper. Beskriv disse målgruppene, og benytt deg av relevante fagbegreper.
  5. I filmen ser vi at familien raskt blir en trendsetterfamilie. Det tar ikke lang tid før naboer, venner og nye bekjentskaper begynner å kjøpe de samme tingene. Hva tror du er årsaken til at familien får så stor påvirkningskraft?
Utsnitt fra filmen Den perfekte familien. Foto.

Til denne filmen finnes det også oppgaver til temaene markedskommunikasjon og forbrukeratferd. Se disse relaterte artiklene:

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 19.01.2021

Læringsressurser

Segmentering og målgruppevalg