Hopp til innhold

Fagstoff

Personvern

Personvern handler om å begrense andres rett til å samle inn og bruke opplysninger som gjelder din person. Personvern handler også om vern mot krenkende uttalelser, diskriminering og trusler. Både lovverket og presseetikk setter grenser for hvordan en person kan eksponeres i mediene.
Ung kvinne med briller som holder oppe en bok, grafikk som illustrerer kunnskap, informasjon og nettsøk plassert rundt på fotografiet. Foto/grafikk.

Hva er personvern?

Det å ha sitt privatliv i fred er en grunnleggende rettighet. NOU 2009:1 definerer begrepet personvern slik:

Med personvern forstår kommisjonen ivaretakelse av personlig integritet, ivaretakelse av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse (autonomi) og selvutfoldelse.

Begrepet inneholder altså flere aspekter:

  • respekt for det enkelte menneskets ukrenkelighet
  • respekt for en persons integritet
  • respekt for privatlivets fred

Datatilsynet har laget en nyttig og lettfattelig nettressurs om personvern: Hva er personvern?

Personopplysningsloven

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) skal sikre dine rettigheter til å ha et privatliv med selvbestemmelse og selvutfoldelse. I tillegg skal du også kunne bestemme hva andre skal få vite om deg. Personopplysningsloven gjelder alle medier, også for informasjon som publiseres i sosiale medier. Det er ulovlig:

  • å krenke privatlivets fred
  • å publisere trusler
  • å publisere hatefulle og/eller diskriminerende ytringer
  • å publisere bilder uten samtykke

Tenk over

Hvor mange opplysninger du gir fra deg i løpet av en dag? Og hvordan kan du beskytte deg selv på nettet?

Se videoen Sharing Information: A Day in Your Life

Digitale spor

Tenk deg et samfunn med fri flyt av personopplysninger. Her kan hvem som helst spore opp kredittkortnummeret ditt, søke opp alt du har skrevet på Facebook, eller bruke Instagram-bildet ditt i reklame for kvisekrem.

Daglig legger du igjen digitale spor. Du registreres hver gang du bruker minibankkortet, sender en e-post, eller besøker en nettside. Google samler nå inn enorme mengder informasjon om deg, enten du bruker søketjenesten eller legger personlig informasjon inn på Facebook-kontoen din. Denne informasjonen brukes både til å sortere bort informasjon som Google mener du ikke er interessert i, og til å bombardere deg med målrettet reklame.

Stoler du på Googles selvpålagte verdimålsetting ”Don’t Be Evil”?

Slett meg

Datatilsynet har utviklet hjelpetjenesten slettmeg.no som et konkret tiltak for å sikre personvern på nett. Slettmeg.no skal bistå personer som opplever krenkelser på Internett. Tjenesten kan for eksempel bidra til å fjerne falske Facebook-profiler, uønskede bildepubliseringer, gamle debattinnlegg osv. Tjenesten er gratis. Nettsiden hadde fra mars til desember 2010 i gjennomsnitt mer enn 70 000 treff pr. måned.

Etiske regler

En ryddig behandling av personlig informasjon er viktig, også ut fra en presseetisk vurdering. Vær Varsom-plakaten sier at du må sørge for en korrekt gjengivelse av meningsinnholdet i det et intervjuobjekt sier, slik at du ikke tillegger personen meninger han eller hun ikke har. Direkte sitater skal gjengis presist.

Av og til må personer vernes mot seg selv. Ikke alle er klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

CC BY-SASkrevet av Tom Knudsen.
Sist faglig oppdatert 11.04.2018

Læringsressurser

Lovverk i markedsføring