Hopp til innhold

Oppgave

Presenter en sak

I denne oppgaven skal dere søke på nettet etter saker hvor regelverket for markedsføring er brutt. Jobb gjerne i grupper på to til fire personer.

En vektskål, to tykke bøker og en hammer er oppstilt sammen for å illustrere lov. Illustrasjon.

Oppgave

Utforsk ulike saker med overtredelse av lovverk i markedsføring. Velg ut én sak, og presenter denne saken for resten av klassen. Vis til relevant lovverk, og henvis til en eller flere paragrafer i lovverket som er relatert til lovovertredelsen.

Diskuter deres syn på saken felles i klassen.

Tips til nettsider hvor dere kan finne aktuelle saker

Forbrukertilsynet

Ulike nettaviser

TV2 hjelper deg

Sist faglig oppdatert 08.06.2021
Skrevet av Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

Lovverk i markedsføring

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell