Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Undersøk flyselskapenes prissetting

I denne oppgaven skal dere, med utgangspunkt i flyselskaper, undersøke bruken av pris som et konkurransemiddel. Oppgaven kan gjøres i par, men egner seg også til individuelt arbeid.

Oppgave

  1. Ta utgangspunkt i to til fire ulike flyselskap. Undersøk og redegjør for de ulike flyselskapenes bruk av pris som et konkurransemiddel.

  2. Finn ut prisforskjellen på noen utvalgte flyreiser med de ulike flyselskapene, som for eksempel en flyreise fra Oslo til Bergen. Hva tenker dere om prisforskjellene? Diskuter hvilket flyselskap dere ville ha valgt å reise med, og begrunn hvorfor.

  3. Reflekter over sammenhengen mellom flyselskapenes prisnivå og servicenivå. Her kan dere ta utgangspunkt i både egne erfaringer og tilbakemeldinger dere finner på nettet. Dere kan lese mer om fire ulike typer service i den relaterte artikkelen nedenfor.

Relatert innhold

Det finnes ulike typer service. Vi kan skille mellom materiellservice, systemservice, personlig service og selvservice.

Et Lufthansa-passasjerfly i lufta. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 08.05.2021

Læringsressurser

Konkurransemiddelet pris