Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva kjennetegner pris som et konkurransemiddel?

I denne oppgaven skal du reflektere over og redegjøre for hva som kjennetegner pris som et konkurransemiddel.
Norske pengesedler og mynter. Det står "pris" med store, røde bokstaver på bildet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

  1. Se for deg en virksomhet som vil satse på pris som det viktigste konkurransemiddelet sitt. Hva tror du kan være fordeler og ulemper ved dette?

  2. Redegjør for de ulike prisstrategiene, og gi eksempler på virksomheter som benytter seg av de ulike prisstrategiene.

  3. Redegjør for de ulike prissettingsmetodene.

  4. Forklar bruken av selvkostkalkyle og bidragskalkyle.

  5. Redegjør for prisdifferensiering og vis til eksempler.

  6. Redegjør for prissetting gjennom produktets livsløp.

  7. Kan du tenke deg ett eller flere produkter som du ville kjøpt nesten uansett pris? Hvilket eller hvilke, i så fall?

  8. Kan du tenke deg et eller flere produkter som du ville ha sluttet å kjøpe dersom prisen hadde steget med mer enn 20 prosent sammenlignet med dagens pris?

  9. Skriv et oppsummerende refleksjonsnotat om hva som kjennetegner pris som et konkurransemiddel.

Relatert innhold

Når en produsent skal bestemme prisnivået på et produkt, har bedriften tre alternativer: høyere, lavere eller samme pris som konkurrentene.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 06.05.2021

Læringsressurser

Konkurransemiddelet pris