Hopp til innhold

Fagstoff

Kjedesamarbeid

Hvorfor tror du så mange butikker er med i et kjedesamarbeid? Samfunnet er i kontinuerlig endring, og konkurransen om kundene blir stadig hardere. Vekst og utvikling er derfor viktig, og ulike former for samarbeid kan for noen virksomheter være nødvendig.
En butikkmedarbeider snakker med en kunde ved kassen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

For å oppnå stordriftsfordeler og økt konkurransekraft kan selvstendige virksomheter inngå et kjedesamarbeid.

Horisontalt og vertikalt samarbeid

Vi skiller mellom to hovedtyper kjedesamarbeid, horisontalt og vertikalt samarbeid.

Fire distribusjonskanaler med distribusjonsleddene produsent, grossist, detaljist og kunde. Pilene som går loddrett, viser til vertikalt samarbeid mellom ulike typer distribusjonsledd. Vannrette piler viser til horisontalt samarbeid mellom samme type distribusjonsledd.
Åpne bilde i et nytt vindu

Samarbeid mellom samme type distribusjonsledd, som for eksempel detaljister, kalles horisontalt samarbeid. Et eksempel er Norli, hvor flere bokhandlere har gått sammen i en kjede.

Samarbeid mellom ulike typer distribusjonsledd i en distribusjonskanal kalles vertikalt samarbeid. Et eksempel er Gyldendal bokforlag som har egne utsalgssteder gjennom bokhandlerkjeden Ark.

Selvstendig virksomhet eller kjedesamarbeid?

Hvilke fordeler og ulemper har det å drive en selvstendig virksomhet i forhold til det å inngå et kjedesamarbeid? Tenk deg for eksempel en liten, lokal klesbutikk ved navn Hannas Design, og sammenlign med kjeden Vero Moda.

Det kan være flere fordeler ved å være en selvstendig virksomhet. Det kan kreve færre ansatte, og beslutningsprosessen kan være enklere. Organiseringen er ofte enkel og praktisk, og virksomheten har mulighet til å beholde et eget særpreg på driften.

Tenk etter!

Du har kanskje hørt flere snakke om at det er viktig å støtte små, lokale butikker. Hvorfor mener mange at dette er viktig? Hva kan være utfordringene med at flere og flere virksomheter slår seg sammen?

For en virksomhet kan det å inngå et kjedesamarbeid bidra til en reduksjon av kostnader, på grunn av . I tillegg vil felles markedsføringsaktiviteter kunne gi økt synlighet for virksomheten.

En ulempe med kjedesamarbeid er at beslutningsprosessene kan bli mer krevende, fordi det er flere ansatte og flere ledelsesnivåer.

Framsida av en Vero Moda-butikk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng og Live Marie Toft Sundbye.
Sist faglig oppdatert 19.11.2020

Læringsressurser

Konkurransemiddelet distribusjon