Hopp til innhold

Fagstoff

Animasjon om distribusjon

Animasjonssnutten nedenfor forklarer hva som menes med distribusjon. I animasjonen benyttes også betegnelsen «P for plass». I tillegg blir ulike former for distribusjon og kjedesamarbeid belyst.
Distribusjon. P for plass – et sammendrag

Hvis du skal selge produktet ditt, er du avhengig av at det kommer fram til kunden der kunden er. Distribusjon / P for plass handler om hvor produktet skal selges, gjennom hvilke mellomledd (om det er noen) og hvordan produktet skal komme fra produsent til kunde.


Alle produkter blir produsert et sted, og herifra begynner de sin ferd på vei til kunden. Markedsføreren må bestemme om varen skal distribueres direkte fra produsent til kunde eller indirekte via grossister, detaljister, agenter, importører eller «franchise-takere».

Hvor mange, og hvilke typer mellomledd som brukes, vil ha konsekvenser for både pris og grad av kontroll produsenten har over produktet.

En markedsfører må også bestemme seg for om produktet skal distribueres overalt eller bare noen få steder. Eksklusive produkter har ofte mer begrenset distribusjon enn masseproduserte produkter.

Ofte dannes det kjeder av butikker som leverer samme type varer. Kjedene kan være frivillige sammenslåinger av butikker, eller forhandlere som samarbeider framfor å jobbe hver for seg.

Vertikal integrasjon er når et kjedemedlem, for eksempel en grossist, kjøper opp andre ledd i distribusjonskanalen, som for eksempel detaljister.

Horisontal integrasjon er når kanalmedlemmer på samme nivå kjøper opp hverandre. Et eksempel kan være at en butikk kjøper en annen butikk. Motivasjonen for slik integrasjon er gjerne både økonomisk og et ønske om å få større kontroll over distribusjonsprosessen.

CC BY-NC-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng og Live Marie Toft Sundbye. Rettighetshaver: Amendor AS
Sist faglig oppdatert 09.11.2020

Læringsressurser

Konkurransemiddelet distribusjon