Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Distribusjonsstrategi

I denne oppgaven skal du, med utgangspunkt i tre selvvalgte produkter, jobbe med konkurransemiddelet distribusjon.
Illustrasjonen viser hvordan en distribusjonsstrategi fungerer. Illustrasjonen viser to ulike distribusjonsformer, indirekte og direkte distribusjon. Under direkte distribusjon ser vi en figur under som representerer kunden, som viser at ved direkte distribusjon går produktene direkte fra produsent til kunde uten noen form for mellomledd. Under indirekte distribusjon er valg av distribusjonsgrad illustrert med de tre typene intensiv, selektiv og eksklusiv distribusjon. Videre er valg av distribusjonskanal illustrert med grossist, agent, detaljist og kommisjonær som mulige mellomledd for å få produkter ut til kunden.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Velg deg ut tre produkter, og forsøk og gjøre rede for hvordan distribusjonsstrategien er lagt opp for produktene. Reflekter over distribusjonsform, distribusjonsgrad og distribusjonskanal for hvert av de tre produktene.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 03.12.2020

Læringsressurser

Konkurransemiddelet distribusjon