Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hval sjokolade

I denne oppgaven skal du, med utgangspunkt i Hval sjokolade, jobbe med konkurransemiddelet distribusjon. Oppgaven krever at du setter deg inn i distribusjonsstrategien til Hval sjokolade og bedriftens kamp om å få innpass hos matvarekjedene.
Marsipansjokolade fra Hval sjokoladefabrikk på samlebånd. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Nettressurser

Til opplysning: Både dokumentaren og artikkelen er fra 2015.

Med utgangspunkt i Hval sjokolade skal du gjøre følgende oppgaver:

  1. Gjør rede for hva vi i markedsføringssammenheng mener med distribusjon.
  2. Hvordan distribuerte Hval sjokolade produktene sine da de startet i 1996?
  3. Gjør rede for begrepene "distribusjonsform", "distribusjonsgrad" og "distribusjonskanal". Bruk Hval sjokolade som eksempel i redegjørelsen.
  4. Leverandører til de store matvarekjedene må jobbe hardt for å få lov til å selge varene sine i butikkene. Gjør rede for noen av utfordringene Hval sjokolade har møtt blant de store kjedene.
  5. Vurder den helhetlige distribusjonsstrategien til Hval sjokolade.
  6. Drøft påstanden: "Hval sjokolade bør slå seg til ro med at det er vanskelig for dem å få innpass i butikkhyllene hos matvarekjedene."
CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 19.11.2020

Læringsressurser

Konkurransemiddelet distribusjon