Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Snart i en frysedisk nær deg?

I denne oppgaven skal du jobbe med en oppdiktet case om McDonald's. Utgangspunktet er en idé om frosne burgermenyer som kan varmes opp hjemme. Du skal hjelpe til med å vurdere ideen og sette opp en begrunnet markedsmiks.
En hånd holder en dobbel cheeseburger med salat og dressing. I bakgrunnen kan man skimte den gule og røde logoen til McDonald's. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

NB! Dette er en oppdiktet case. Det finnes altså ingen kjente planer om å virkelig lansere de frosne burgermenyene.

Forestill deg en person som heter Tina Ulriksen, som er markeds- og produktutvikler for McDonald's Norge. Det siste året har hun jobbet målrettet med å øke det totale salget av restaurantkjedens ulike produkter, for på den måten å forbedre selskapets økonomiske resultat.

For å oppnå den ønskede veksten har hun sett på alle konkurransemidlene. Dette har blant annet ført til mer satsing på temamenyer som for eksempel "El Maco". Hun ser også på effektive bestillingsrutiner gjennom at gjestene selv gjennomfører bestilling og betaling uten å måtte stå i kassakø.

Markedskommunikasjonen til restaurantene har blitt mer konkret og målrettet, slik at den treffer målgruppa bedre. I tillegg kan du nå få levert mat fra McDonald's på utvalgte steder i Norge – dette skjer i samarbeid med budtjenestene Foodora og Wolt.

Den nyeste ideen til Tina er frosne burgermenyer som kan varmes opp i mikrobølge- eller stekeovn. Hun ønsker at målgruppa skal få et tettere forhold til McDonald's ved at de også kan kjøpe produktet i vanlige matbutikker, for så å varme det opp og spise det hjemme. Med andre ord: enkle middager for én eller flere personer.

Det er de klassiske menyene "Happy Meal", "Big Mac" og "Quarter Pounder" (altså burger, pommes frites og eventuelt en liten leke) som er klare for en eventuell prøvelansering.

Ledelsen i McDonald's Norge er i utgangspunktet positive, men samtidig litt negative. De er positive fordi de ønsker at de gode produktene de leverer, skal være tilgjengelige for alle, overalt og til enhver tid – slik at målgruppa skal kunne nyte maten sin når de selv ønsker det.

Samtidig er ledelsen litt negative fordi de er redde for at produktet er så bra at folk like gjerne ønsker å spise det hjemme, og at de derfor slutter å besøke restaurantene. De er også bekymret for at matbutikkene kan starte priskrig med hverandre, og på den måten også ramme restaurantene – siden McDonald's tross alt ikke kan sette ned prisen mye.

Oppgave

  1. For å kunne overbevise ledelsen om at det er en god idé å innføre frosne burgermenyer, trenger Tina din hjelp til å sette opp en begrunnet markedsmiks.

    Du skal drøfte og gjør rede for aktuelle forhold relatert til konkurransemidlene produkt, pris, distribusjon og markedskommunikasjon.

    For å kunne tilpasse konkurransemidlene best mulig er det lurt å ta utgangspunkt i en realistisk målgruppe.

  2. Drøft og begrunn hvorvidt du ville ha rådet McDonald's til å satse på frosne burgermenyer eller ikke, dersom dette var en reell case.

Relatert innhold

Produktet blir ofte sett på som det viktigste konkurransemiddelet. Uten et produkt har vi helt enkelt ikke noe å markedsføre.

Distribusjon er alt som skjer med et produkt fra det er ferdig produsert til det er tilgjengelig og har nådd ut til sluttbrukeren.

CC BY-SASkrevet av Thorgeir Røer.
Sist faglig oppdatert 21.04.2021

Læringsressurser

Markedsmiks