Hopp til innhold

Fagstoff

Konkurransemidlene – markedsmiks

Hva er konkurransemidler og markedsmiks, og hvordan kan virksomheter kombinere bruk av konkurransemidler?

Konkurransemidler

Konkurransemidlene er viktige i markedsføring. Konkurransemidler er strategiske virkemidler som virksomheter bruker for å posisjonere seg i markedet.

Måten en virksomhet bruker og kombinerer konkurransemidlene på, kalles markedsmiks. For at markedsmiksen skal fungere godt, må vi tenke helhet, og vi må bruke konkurransemidlene på en måte som gjør at de støtter opp om den valgte .

Vi deler konkurransemidlene inn i

  • produkt

  • distribusjon

  • pris

  • markedskommunikasjon

Personalet blir i noen sammenhenger også betegnet som et eget konkurransemiddel.

Produkt

Produktet blir ofte sett på som det viktigste konkurransemiddelet. Uten et produkt har vi helt enkelt ikke noe å markedsføre. Produkter kan være alt fra konkrete varer til immaterielle tjenester og ideer. Det produkter har til felles, er at de skal dekke et behov.

Produktutvikling, merkevarebygging, service som en del av produktleveransen, bruk av emballasje og merkeelementer er også en del av konkurransemidlet "produkt".

Distribusjon

Valg av distribusjonsform er et virkemiddel for å posisjonere seg i markedet og lykkes med salg av produkter.

Distribusjon er alt som skjer med et produkt fra det er ferdig produsert til det er tilgjengelig og har nådd ut til sluttbrukeren. Distribusjonen kan enten gå direkte fra produsenten til kunden, eller den kan gå gjennom ett eller flere mellomledd på veien til kunden.

Alle virksomheter er avhengige av å få levert produkter på rett sted og til rett tid. Valg knyttet til distribusjon kan derfor være avgjørende for om en virksomhet vil lykkes. Tilgjengelighet er nøkkelordet innen distribusjon.

Pris

Det er enkelt å ta i bruk pris som et konkurransemiddel. Endring i pris kan gi raske resultater. En lavere pris kan gi økt etterspørsel. Men det er enkelt å kopiere pris, og dette kan bidra til såkalt priskrig. Det kan være vanskelig å vite hvilken pris som skal settes, da en feil prissetting kan gå utover inntekt og fortjeneste.

Prisen kan påvirke omdømmet til både produktet og virksomheten. Ofte forbinder vi høy pris med god kvalitet og eksklusivitet, mens lav pris ofte kan ha motsatt effekt.

Markedskommunikasjon

Markedskommunikasjon er overføring av et markedsføringsbudskap fra en virksomhet til en mottaker.

Markedskommunikasjon kan skje via ulike kommunikasjonskanaler, som internett, sosiale medier, TV, radio, aviser og tidsskrifter. Markedskommunikasjon gjennom sosiale medier har blitt en meget viktig del av markedsføring.

En "cinemagraph" av to hender og en mobil. Den høyre tommelen skroller på mobilen. Bare mobilskjermen har farger, resten er i svart-hvitt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Personale

Personalet blir, som nevnt, betegnet som et eget konkurransemiddel i noen sammenhenger. Personalet i en virksomhet representerer en viktig verdi. For en virksomhet er det viktig at personalet har god produktkunnskap, serviceinnstilling og engasjement.

Konkurransemidlene og prinsipper i markedsføring

I filmen nedenfor forklarer Nina Vogt, fra Handelshøyskolen BI, noen prinsipper innenfor markedsføring, deriblant konkurransemidlene.

Relatert innhold

Distribusjon handler om å gjøre produkter tilgjengelige. Konkurransemiddelet distribusjon omtales i noen sammenhenger også som «p for plass».

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 25.02.2021

Læringsressurser

Markedsmiks