Hopp til innhold

Fagstoff

Distribusjon

Distribusjon er alt som skjer med et produkt fra det er ferdig produsert til det er tilgjengelig og har nådd ut til sluttbrukeren. Distribusjonen kan enten gå direkte fra produsenten til kunden, eller den kan gå gjennom ett eller flere mellomledd på veien til kunden.
Lastebil med Coca-Cola-logo på en flyplass. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Virksomheter er avhengige av å få levert produkter på rett sted og til rett tid. Valg knyttet til distribusjon kan derfor være avgjørende for om en virksomhet vil lykkes. Tilgjengelighet er nøkkelordet innen distribusjon.

En virksomhet må vurdere nøye hvor den ønsker å få plassert produktene sine, både i form av beliggenhet for butikker og hylleplassering for produktene. Det er avgjørende at produktene er tilgjengelige for kundene.

Internett kan også betegnes som en beliggenhet, selv om det ikke er snakk om et fysisk sted. Netthandel fortsetter å vokse i rekordfart, og mange virksomheter satser på distribusjon via internett.

Illustrasjonen viser hvordan en distribusjonsstrategi fungerer. Illustrasjonen viser to ulike distribusjonsformer, indirekte og direkte distribusjon. Under direkte distribusjon ser vi en figur som representerer kunden, som viser at ved direkte distribusjon går produktene direkte fra produsenten til kunden uten noen form for mellomledd. Under indirekte distribusjon er valg av distribusjonsgrad illustrert med de tre typene intensiv, selektiv og eksklusiv distribusjon. Videre er valg av distribusjonskanal illustrert med grossist, agent, detaljist og kommisjonær som mulige mellomledd for å få produkter ut til kunden. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Valg av distribusjonsform

Valg av distribusjonsform dreier seg om hvorvidt produktene går direkte fra produsenten til kundene eller via mellomledd. Kjøper du deg for eksempel en flaske Coca-Cola, har den gått gjennom flere mellomledd for å nå ut til deg som kunde.

Direkte distribusjon

Direkte distribusjon betyr at varen eller tjenesten som blir produsert, går direkte fra produsenten til kundene uten noen form for mellomledd. Virksomheten har selv kontakt med kunden og holder lager.

Indirekte distribusjon

Vi snakker om indirekte distribusjon når det brukes mellomledd for å få produkter ut til kundene. Slike mellomledd kan for eksempel være og .

Indirekte distribusjon er vanlig for de fleste masseproduserte varer. Masseproduksjon forutsetter nemlig store kundegrupper, og for å nå disse gruppene kreves det massedistribusjon med en rekke mellomledd som sørger for at varene blir tilgjengelige for flest mulig kjøpere.

Coca-Cola og Pepsi står på paller hos Meny Lagunen, oktober 2020. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Valg av distribusjonsgrad

En av distribusjonsbeslutningene er valg av distribusjonsgrad. Valg av distribusjonsgrad dreier seg om hvor lett tilgjengelige produktene skal være. Rolex-klokker er et eksempel på et produkt som er lite tilgjengelig, og som distribueres eksklusivt.

Vi kan skille mellom

  • intensiv distribusjon (produktet er å få tak i nærmest overalt)

  • selektiv distribusjon (produktet distribueres selektivt og finnes ikke "overalt")

  • eksklusiv distribusjon (bare én eller svært få butikker kan selge produktet)

Valg av distribusjonskanal

Distribusjonskanalen er veien et produkt tar fra produsenten til forbrukeren. Valget av distribusjonskanal beskriver hvor mange og hvilken type mellomledd som får produktene fram til kunden.

Kanalmedlemmer er virksomheter som alle bidrar til at produktene når fram til kunden. Distribusjonsveien kan sammenlignes med en kanal, der produktet skipes fra startstedet til endestasjonen.
Kanalmedlemmer kan være grossister, agenter, detaljister og kommisjonærer.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng og Live Marie Toft Sundbye.
Sist faglig oppdatert 19.04.2021

Læringsressurser

Markedsmiks