Hopp til innhold

Fagstoff

Markedskommunikasjon

Markedskommunikasjon er overføring av et markedsføringsbudskap fra en virksomhet til en mottaker. Markedskommunikasjon er et av konkurransemidlene i markedsmiksen.
Personer kommuniserer via nettbasert teknologi. Bildet viser et nettbrett og en PC, silhuetter av personer, og forskjellige symboler slik som snakkebobler, høyttalerikoner, internettikoner og opplastningsikoner. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Markedskommunikasjon handler om at en virksomhet kommuniserer med målgruppene sine. Det kan være utfordrende for virksomheter å skaffe seg oppmerksomhet eller å nå ut til og bygge relasjoner til målgrupper i et medielandskap i stadig endring.

Hensikten med markedskommunikasjon kan blant annet være å skape tillit og kjennskap til produkt og virksomhet, å informere om produktegenskaper og å motivere til kjøp. Det er viktig at all kommunikasjon ut mot målgruppa er godt planlagt og formidler det virksomheten og produktene står for.

Markedskommunikasjon kan skje via kommunikasjonskanaler som for eksempel internett, sosiale medier, TV, radio, aviser og tidsskrifter. Markedskommunikasjon gjennom sosiale medier har blitt en meget viktig del av markedsføring.

Kommunikasjonsprosessen

En kommunikasjonsprosess fokuserer på overføringen av et bestemt budskap fra en avsender til en mottaker. Prosessen kan illustreres i en kommunikasjonsmodell, som vist under.

Budskapet formidles gjennom en kanal, for eksempel sosiale medier. Hvorvidt vi oppnår det vi ønsker med kommunikasjonen, er avhengig av at mottakeren oppfatter budskapet. De faktorene som hindrer budskapet i å nå fram, kalles støy.

Modellen viser kommunikasjonsprosessen mellom to parter: avsenderen og mottakeren. Det illustreres at avsenderen vil formidle noe og sender et budskap som så kodes, sendes gjennom en kanal, og dekodes av mottakeren. Mottakeren er den som avsenderen ønsker å formidle budskapet til, og målet med kommunikasjonen er at mottakeren skal reagere på en eller annen måte. Mottakeren gir en tilbakemelding til avsenderen. Modellen viser videre at støy kan forstyrre kommunikasjonsprosessen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Personlig og ikke-personlig markedskommunikasjon

Markedskommunikasjon kan være både personlig og ikke-personlig. Når en butikkansatt henvender seg til deg i en butikk, er det et eksempel på personlig markedskommunikasjon.

To smilefjes skal forestille en avsender og en mottaker, og piler viser at avsenderen formidler et budskap til mottakeren. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

En reklamefilm eller en annonse i en nettavis er eksempler på ikke-personlig markedskommunikasjon, som også kan kalles massekommunikasjon.

Et smilefjes skal forestille avsenderen, og tre smilefjes skal forestille flere mottakere. Piler viser at avsenderen formidler et budskap via en kanal eller et medium til mottakerne. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kommunikasjonskanaler og mediemiks

Markedskommunikasjon kan skje via ulike kommunikasjonskanaler, som internett, sosiale medier, TV, radio, aviser og tidsskrifter. Det kan ofte være aktuelt å benytte flere ulike kommunikasjonskanaler.

Sammensetningen av kommunikasjonskanaler kalles mediemiks. Den mediemiksen vi velger for å nå målgruppa vår, kan for eksempel være annonsering via sosiale medier, avisannonser, reklamefilm og radioreklame.

Valg av kommunikasjonskanaler må være nøye gjennomtenkt. Dersom vi slurver med forarbeidet her, kan vi risikere å velge kommunikasjonskanaler som ikke treffer målgruppa godt nok.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 20.04.2021

Læringsressurser

Markedsmiks