Hopp til innhold

Fagstoff

Pris

Når vi skal bestemme pris på et produkt, er det mange ting å tenke på. Vi må vite hvem som er kundene våre og hvilke konkurrenter vi har. Er prisen for lav, blir fortjenesten liten. Er prisen for høy, mister vi kunder.
Bokser med titlene: "Velg prisstrategi", "Velg prissettingsmetode", "Bruk relevant priskalkyle", "Juster prisen", "Endelig pris på produkt". Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva skal produktet vårt koste?

Prisen er den verdien som skal til for at et produkt skal skifte eier. I dagligtale er prisen det pengebeløpet som en selger mottar fra en kjøper for et produkt.

Selv om en bedrift står fritt til å sette den prisen den ønsker på et produkt, er det flere hensyn å ta:

 • Prisen må være slik at kundene synes produktet er verdt prisen.
 • Prisen må være så høy at bedriften går med overskudd og får dekket kostnadene sine.

Hva er riktig pris?

For å kunne beregne "riktig" pris på et produkt må vi også ha svar på disse spørsmålene:

 • Hvor mye er markedet (kundene) villig til å betale?

 • Hva koster produktet oss?

 • Hvilken pris tar konkurrentene for samme type produkt?

Prisstrategi

Med utgangspunkt i produktet vårt, kunder og konkurrenter må vi først beslutte hvilken strategi vi vil bruke i prissettingen. Vi har tre strategiske muligheter:

 • høy pris

 • lav pris

 • nøytral pris

De ulike prisstrategiene er nærmere beskrevet i artikkelen "Prisstrategier".

Prissettingsmetoder

Etter å ha valgt en prissettingsstrategi må vi velge en egnet prissettingsmetode. Vi har fire ulike prissettingsmetoder:

 • verdibasert/markedsbasert

 • kostnadsbasert

 • konkurransebasert

 • dynamisk

De ulike prissettingsmetodene er nærmere beskrevet i artikkelen "Prissettingsmetoder".

Priskalkyler

Etter å ha valgt en prissettingsmetode må vi velge en egnet priskalkyle. Vi har to typer:

 • bidragskalkyle

 • selvkostkalkyle

Ved verdibasert prising og konkurransebasert prising bruker vi en bidragskalkyle for å finne ut hvor mye den gitte prisen vil bidra med i dekning av virksomhetens faste kostnader og fortjeneste.

Selvkostkalkylen, som kan forenkles til en avansekalkyle eller en påslagskalkyle, brukes ved kostnadsbasert prissetting. Kalkylene tar utgangspunkt i virksomhetens kostnader ved beregning av pris.

Justering av pris

Når du bruker kostnadsbasert, konkurransebasert eller markedsbasert prissetting, beregner du en basispris. I mange tilfeller bør du deretter justere prisen ved bruk av

 • psykologisk prising

 • prisdifferensiering

 • rabatt- og bonusordninger

Det er vanlig å justere prisen til en psykologisk riktig pris. Det er for eksempel lettere å selge en genser for 199 kroner enn for 200 kroner.

Differensiering avhengig av målgruppe, geografi, tid eller bruk er også vanlig. Dette kalles prisdifferensiering, og da brukes pris som et konkurransemiddel for å oppnå en større omsetning. Det er for eksempel dyrest å reise med familien til varmere strøk i skoleferien.

For å få solgt flere produkter kan det noen ganger være hensiktsmessig å gi kundene rabatt på produkter eller tilby ulike bonusordninger, noe som gjør at den endelige prisen blir lavere enn basisprisen.

CC BY-SASkrevet av Live Marie Toft Sundbye og Tone Hadler-Olsen. Rettighetshaver: NKI Forlaget
Sist faglig oppdatert 26.07.2023

Læringsressurser

Markedsmiks