Hopp til innhold

Fagartikkel

Udifferensiert segmentering

Det finnes produkter og tjenester som de fleste i et samfunn har bruk for. Til og med konger kan ta trikken om de vil! Midt under oljekrisen i 1973 ville Norges daværende konge, Olav V, gå foran som et godt eksempel ved å reise kollektivt i stedet for å kjøre privatbil, så han tok trikken.

LK06
Kong Olav på Holmenkollbanen. Foto.

Bildet er fra februar 1973 og viser Norges daværende konge, Olav V, på Holmenkollbanen.

Samme tilbud til alle

Dersom en bedrift velger udifferensiert segmentering som strategi, behandles alle segmentene samlet som ett marked. I stedet for å lete etter ulikheter mellom segmentene, konsentrerer man seg om likhetene. På denne måten har bedriften ett budskap, ett produkt, én pris og én distribusjonsstrategi.

Biogassbuss fra Ruter. Foto.

Bruk av biogassbusser er en del av Ruters miljøsatsing. Tiltaket understreker at det er miljøvennlig å velge Ruter.

Ruter, som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, er et eksempel på en bedrift som bruker udifferensiert markedsføring, og som kommuniserer likt med alle. Det er ingen forskjell på bussene vi tar, vi kan ikke velge «klasse» eller sete. Vi kjøper helt enkelt en bussbillett. Ruter markedsfører produktene sine hovedsakelig med at vi som brukere sparer penger, at vi slipper å stå i bilkø, og at vi tar hensyn til miljøet ved å reise kollektivt. I tillegg fremhever Ruter at de har hyppige avganger og dekker et stort geografisk område.

Sist oppdatert 19.10.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Segmenter og målgrupper