Hopp til innhold

Fagartikkel

Kostnadsbasert prissetting

Det ligger i ordet hva kostnadsbasert prissetting går ut på: Først beregner vi kostnadene for produktet, så bestemmer vi prisen vi må ta for at vi skal selge med fortjeneste.

LK06
Skilt i kaffebar. Foto.

Når vi setter opp et slikt regnestykke, har vi behov for noen økonomiske begreper:

  • faste kostnader
  • variable kostnader
  • dekningsbidrag
  • totale inntekter
  • totale kostnader
Bilde av doruller.

Det er ikke så lett å vite hvor mye dopapir kafégjestene bruker for hver cappuccino de drikker! Utgifter til doruller er heller ikke knyttet direkte til produksjonen – de er en del av de faste kostnadene.

Faste kostnader (FK)

Faste kostnader er kostnader som vi har uansett hvor mange enheter av et produkt vi produserer. For eksempel vil utgifter til kontorutstyr som skrivepapir, telefoner og pc-er, markedsføringskostnader, leie av lokaler og så videre være kostnader som bedriften må bære uansett produksjonsvolum. Faste kostnader begynner altså ikke på null, de vil alltid være på et visst nivå. De er ikke knyttet direkte til produksjonen av en enhet, og de fordeles likt på det totale antallet produkter vi produserer.

Variable kostnader (VK)

Variable kostnader er de kostnadene som varierer med antallet enheter som produseres. Vi kan for eksempel tenke oss at en kaffebar må kjøpe inn større mengder kaffebønner dersom de selger flere kopper kaffe. De må også kjøpe inn flere pappkrus, lokk og rørepinner. Kostnadene stiger altså med økende produksjon. Variable kostnader vil begynne i null dersom man ikke produserer noen ting, og de vil øke lineært med økende produksjon. De er knyttet direkte til produksjonen av hver enkelt enhet.

Bilde av kaffebønner.

Vi vet ganske nøyaktig hvor mange kaffebønner som går med til å lage en kopp kaffe. Utgiftene til kaffe er knyttet direkte til produksjonen. Jo flere kopper kaffe vi selger, jo flere kaffebønner må vi kjøpe. Derfor er kaffebønnene en del av de variable kostnadene.

Dekningsbidrag (DB)

Dekningsbidraget er det beløpet som skal dekke faste kostnader og fortjeneste når vi regner ut prisen på varen. Dersom vi vet hva de variable kostnadene er, og hva utsalgsprisen skal være, blir dekningsbidraget mellomlegget mellom disse to summene.

Utsalgspris

20 kr

Variable kostnader

  • kaffebønner
  • kopp
  • lokk
  • rørepinne

5 kr

Dekningsbidrag

15 kr

Hvis vi holder oss til eksempelet med kaffebaren, kan regnestykket se ut omtrent slik det er stilt opp ovenfor. Dette betyr at femten kroner må være nok til å dekke de faste kostnadene for å lage én kopp kaffe. Disse kostnadene utgjør den andelen av de totale faste utgiftene som er knyttet til denne ene koppen.

I tillegg skal dekningsbidraget dekke fortjenesten kaffebaren skal ha. Hvis vi går ut fra at åtte av femten kroner går med til å dekke faste kostnader, sitter bedriften igjen med sju kroner i fortjeneste.

Fortjeneste: Overskuddet som bedriften sitter igjen med når faste og variable kostnader er betalt.

Faste kostnader: Faste kostnader, også kalt indirekte kostnader, er kostnader som ikke avhenger av produksjonsvolum, for eksempel kassasystemet og kaffemaskina i en kaffebar.

Dekningsbidrag: Dekningsbidraget skal dekke faste kostnader og fortjeneste når variable kostnader er betalt.

Variable kostnader: Variable kostnader, også kalt direkte kostnader, er kostnader som varierer med produksjonsvolum, for eksempel kaffebønnene i en kaffebar.

Totale inntekter (TI)

Totale inntekter er inntektene per enhet ganget med det totale antallet enheter som er solgt. Dersom du selger 1000 kopper kaffe til 20 kroner koppen, er de totale inntektene dine 20 000 kroner.

Bilde av rørepinner til kaffe

Tenk deg at du driver en kafé. Hvilken type kostnad utgjør rørepinnene? Fast eller variabel?

Totale kostnader (TK)

Totale kostnader er faste og variable kostnader per enhet ganget med det totale antallet enheter som er solgt. Dersom faste og variable kostnader per kopp utgjør til sammen 13 kroner og du selger 1000 kopper kaffe, vil de totale kostnadene ligge på 13 000 kroner.

Sum totale kostnader (variable + faste) for én vare er den absolutt laveste prisen en bedrift kan ta for varene sine. I eksempelet ovenfor er 13 kroner for en kaffekopp den absolutt laveste prisen bedriften kan ta - til denne prisen har bedriften ingen fortjeneste.

Vi kan si at bedriften går i null, og derfor kalles det nullpunkt. En annen måte å si det på er at i dette punktet blir alle kostnadene akkurat dekket, derfor kalles punktet også for dekningspunktet. Du finner nullpunktet der linjen for de totale inntektene og linjen for de totale kostnadene krysser hverandre.

Figuren viser hvordan kostnader og inntekter i kroner varierer med mengde. Vi ser hvordan kaffebaren går i null dersom de selger 1 000 kopper kaffe til 13 kroner. Totalinntektene blir da 13 000, som er lik de totale kostnaden for å produsere 1 000 kopper kaffe. Dersom kaffebaren, i dette eksempelet, klarer å selge mer enn 1 000 kopper vil de få fortjeneste. Dette er fordi det blir flere kopper kaffe å fordele de faste kostnadene på.

Sist oppdatert 06.11.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for pris