Hopp til innhold

Fagartikkel

Produktutvikling – innovasjoner og produktforbedringer

Kjenner du noen som har valgt programfaget entreprenørskap og bedriftsutvikling eller som har elevbedrift som prosjekt? Tanken bak er at elevene skal lære hvordan man driver egen bedrift. De skal finne sin egen forretningsidé, utvikle et produkt eller en tjeneste og drive bedrift i et helt skoleår.

To kollegaer gir hverandre high five. Foto.

Etterlyst: Nytenkning og mot!

Entreprenørskap og bedriftsutvikling er et svært nyttig og veldig morsomt fag. Bakgrunnen for at dette faget har blitt opprettet i norsk skole, er at vi som nasjon har stor nytte av personer som er i stand til å utvikle nye ideer og drive dem frem slik at landet øker sin produksjon, sysselsetting og velferd. Tanken er at dersom du i skoleårene har lært å tenke nytt, stole på deg selv og lage gode strategier, vil du lettere klare dette også som voksen. Tror du det stemmer?

Barn selger saft fra saftbod. Foto.

Den som vil starte bedrift, trenger en god forretningsidé. Men en slik forretningsidé trenger slett ikke være noe helt nytt og revolusjonerende!

Viktig kunnskap også for markedsførere

I faget markedsføring og ledelse skal vi ikke drive en hel bedrift i et helt år, men vi skal like fullt lære om prosessene rundt idé- og produktutvikling. Det er viktig at vi som markedsførere vet noe om disse prosessene. Mange bedrifter trenger nemlig å tenke nytt fra tid til annen fordi de må respondere på behov i markedet. Siden det er svært kostnadskrevende å utvikle nye produkter, må vi vite om det er riktig å gå videre med en idé, eller om den ikke er liv laga og må forkastes. Omtrent 40 prosent av alle nye produkter som blir lansert, mislykkes! Dette betyr at vi har mye å hente på å bli bedre til å lese kundenes behov og ønsker. I tillegg må vi som markedsførere også være så markedsorienterte at vi gir kundene det de faktisk ønsker seg.

Bilde av Spotify-applikasjon på en smarttelefon.

Spotify er et eksempel på en innovasjon: et helt nytt konsept for formidling og bruk av musikk.

Innovasjon

En innovasjon er et produkt som er helt nytt for verden. Lesebrettene er et utmerket eksempel på en innovasjon: Vi har aldri sett noe lignende før, teknologien er helt ny, og den kan føre til at vi legger om lesevanene våre ganske drastisk. Vi slutter kanskje å abonnere på papiraviser for heller å lese nettutgaven på brettet, eller kanskje vi slutter å kjøpe papirbøker og laster digitaliserte bøker ned på brettet i stedet. En innovasjon er altså noe helt nytt, en ny teknologi, en ny måte å gjøre ting på eller en ny måte å tenke på.

Produktforbedring

En produktforbedring tar utgangspunkt i et produkt som allerede finnes. Formålet med forbedringen kan for eksempel være å gjøre produktet bedre, enklere, sikrere, mer praktisk, mer tiltalende og så videre. Det meste av det vi ser av «nye» produkter, er produktforbedringer (produktmodifikasjoner).

Du skal derfor vite at det slett ikke er nødvendig å «finne opp hjulet» når du leter etter en forretningsidé, og du trenger heller ikke være oppfinner for å være en god markedsfører. Hovedsaken er at du finner noe som faller i smak hos kundene dine!

Suksess eller fiasko?

Mange bedrifter opplever at produkter de har tro på, ikke blir noen suksess likevel. Les artikkelen Nye varer – flopp eller suksess? Husker du noen av disse produktene?

Sist faglig oppdatert 15.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for produkt

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs