Hopp til innhold

Fagartikkel

Avvikende PLS-er

Verken salgskurven eller selve livssyklusen ser alltid lik ut for alle produkter, tjenester, ideer eller bedrifter. Av og til kan salgskurven gå bratt opp og like bratt ned, andre ganger kan den være jevn gjennom hele levetiden til produktet. Livssyklusen til et produkt kan dessuten forlenges.

Gutter med jojo. Foto.

Moter og «diller»

Rubiks kube. Foto.

Rubiks kube var en gang noe «alle» skulle ha! Vet du hva som er utfordringen med Rubiks kube?

De fleste produkter har en PLS-kurve som er klokkeformet: lite salg i starten, deretter først økende og så stabilt salg, og til slutt en salgsnedgang inntil produktet tas ut av markedet. Men for noen produkter ser PLS-kurven ganske annerledes ut. For eksempel oppstår moter gjerne veldig fort, og de forvvinner ofte like fort. Da går salgskurven først bratt opp og så bratt ned. Tenk på slengbukser, for eksempel: Populariteten til disse buksene steg til himmels i starten, men falt deretter som en stein.

Tilsvarende er det med «diller» som en gang iblant skyller over oss, som for eksempel jojo-bølgen i sin tid: Plutselig skal alle ha duppeditten! Du kommer sikkert på andre diller som har vært viktige i ditt liv, for eksempel Pokemon-kort, fotballkort, smurfer. Og forresten, husker du Rubiks kube?

Kurve som går oppover gjennom tre faser og deretter blir borte. Grafikk.

PLS: Antall salg over tid gjennom introduksjonsfasen, vekstfasen, modningsfasen - uten tilbakegangsfasen.

Livsforlengende strategier

En bedrift vil ofte sette inn tiltak for å forlenge modningsfasen til et produkt. Slike tiltak kan kalles livsforlengende strategier. Vi kan bruke OMO vaskepulver som eksempel: Dette vaskepulveret har eksistert på markedet i mange år, og det har overlevd ved at produsenten stadig har utviklet produktet: Kundene kan i dag få OMO Ultrahvitt og OMO Color, de kan kjøpe ferdigdoserte selvoppløsende kapsler med OMO vaskepulver, eller de kan velge flytende OMO om de ønsker. Ved å forbedre og fornye produktet kan produsenten sørge for at salgskurven, etter at den har nådd den første toppen, får stadig nye små topper som forlenger produktets totale levetid. I grafen nedenfor vises de gjentatte små salgstoppene som et slags bølgemønster.

Kurve som stiger gjennom introduksjon- og vekstfasen. Bølgetopp i modningsfasen som repeteres i nye faser utover. Illustrasjon.

Faser med nytt liv etter introduksjon, vekst og modning.

Sist faglig oppdatert 30.10.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for produkt

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs