Hopp til innhold

Oppgave

Peppes Pizzas produktstrategi

I denne oppgaven skal du, med utgangspunkt i produktene til Peppes Pizza, jobbe med konkurransemiddelet «produkt». Oppgaven krever at du setter deg godt inn i produktstrategien til Peppes Pizza.

Utsiden av Peppes Pizza i Stortingsgata i Oslo. Foto.

Peppes Pizza er den største pizzarestaurantkjeden i Skandinavia. For noen år tilbake ble det også lansert Peppes Pizza-produkter som ga muligheten til å lage egen Peppes-pizza hjemme.

Gå inn på peppeshjemme.no og peppes.no og gjør deg kjent med produktene deres.

  1. Bruk Peppes Pizza som eksempel, og skriv en kort redegjørelse om hva vi i markedsføringssammenheng mener med «produkt».
  2. Forklar, med eksempler fra Peppes Pizza, hva som menes med begrepet «produktsortiment».
  3. Tenk deg et besøk på en av restaurantene til Peppes Pizza. Forklar produktnivåene og hva som kan være kjerneproduktet, det konkrete produktet, det forventede produktet, det utvidede produktet og det potensielle produktet i denne sammenhengen.
  4. Sammenlign produktene du finner i vedlegget nederst på denne siden, med ett av dagens produkter fra peppeshjemme.no. Vurder emballasjen og designet på produktene. (I vedlegget finner du litt informasjon om to produkter som Peppes Pizza hadde i sortimentet sitt i 2010 da de lanserte «Peppes hjemmelagde» for første gang.)
  5. Redegjør for hva som menes med «produktutviklingsprosessen» og «produktets livsløp». Hvilken fase i livsløpet mener du at Peppes Pizza befinner seg i? Begrunn svaret. Forklar sammenhengen mellom produktets livsløp og produktutvikling. Bruk Peppes Pizza som eksempel.
Sist faglig oppdatert 27.10.2020
Skrevet av Kristoffer Heide Kitterød og Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

P for produkt

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs