Hopp til innhold

UTGÅTT - Matematikk R2 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Differensiallikninger

Hva er forskjellen på en differensiallikning og en vanlig likning?

Læringsressurser

Differensiallikninger

Oppgaver og aktiviteter

Modellering

Noen modelleringer av praktiske situasjoner gir differensiallikninger.

Læringsressurser

Modellering

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter