Hopp til innhold

Naturfag (Utgått) (YF vg1) (LK06)

Energi for framtiden

I Norge er vi storforbrukere av energi. Heldigvis kan vi dekke det meste av forbruket vårt ved hjelp av vannkraftverk. Samtidig selger vi olje og gass til andre land. Hvordan skal vi dekke energibehovet i verden uten å ødelegge mulighetene til de som kommer etter oss?

Biomasse – energi fra fotosyntesen

Biomasse er trær og planter, organisk avfall fra husholdninger, landbruk og industri. Det er mye energi å hente i biomasse, og den er fornybar. Er biomasse en energikilde for framtiden?

Læringsressurser

Biomasse – energi fra fotosyntesen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter