Hopp til innhold

Fagartikkel

Solfangere gir varmtvann

Energi fra sola kan brukes til å varme opp vann til dusjen, oppvasken og til oppvarming. Innretninger som fanger solenergi på denne måten, kaller vi solfangere.

LK06

Væsken i solfangeren tar opp varmeenergi fra sola

Fronten av en solfanger består av glass som slipper inn sollyset. Glasset holder tilbake en del av den varmestrålinga som oppstår inne i solfangeren, ikke ulikt den drivhuseffekten som jordas atmosfære bidrar til.

Inne i en solfanger er det et lukket rørsystem som er fylt med en væske. Denne væsken kan for eksempel være vann eller vann tilsatt frostvæske. For at væsken skal kunne ta opp så mye energi som mulig, legges rørene i sløyfer.Dette gjør at væsken bruker lenger tid gjennom solfangeren, og den får dermed mer tid til å ta opp varmeenergi.

Bunnen i en solfanger har en mørk farge for at den skal absorbere mest mulig av strålinga fra sola. Da vil det dannes mer varmeenergi enn om bunnen var lys. I tillegg er bunnen godt isolert, slik at varmen holdes inne i solfangeren. Den mørke bunnen varmes opp, og en del av varmestrålingen som oppstår holdes inne på grunn av glasset. Væsken i rørene blir varmet opp dels direkte av sola og dels av den drivhuseffekten som glasset sørger for.

Den varme væsken varmer i sin tur opp vannet i en varmtvannstank eller et større vannmagasin. En pumpe kan drive væskestrømmen gjennom rørene. Når væsken fra solfangeren har avgitt mesteparten av energien sin til vannet i en varmtvannstank, ledes den tilbake til utedelen av solfangeren og ut i sola.

Sist oppdatert 23.01.2019
Skrevet av Nils H. Fløttre, Kristin Bøhle og Thomas Bedin
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Sola gir varme og elektrisitet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?