Hopp til innhold

Naturfag (Utgått) (YF vg1)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Bærekraftig utvikling

Alle vil leve gode liv – både vi som lever i dag, og de som kommer etter oss. Hvis det skal bli mulig, må vi forvalte de ressursene naturen gir oss, på en god måte. Det blir enklere hvis vi forstår hvordan vi mennesker påvirker naturen: både dyr og planter, vann og luft, jord og mineraler.

Bærekraftig framtid

Bærekraftig utvikling handler om at vi som lever i dag bruker ressursene slik at alle, både de som lever nå, og de som kommer etter oss, kan leve gode liv.

Læringsressurser

Bærekraftig framtid