Hopp til innhold

Matematikk S1 (Utgått) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Algebra

Ordet algebra har vi fått fra det arabiske ordet «al-jabr», som betyr å gjenopprette eller gjøre fullstendig. Den persiske matematikeren Al-Khwârizmî (ca. år 800 e.Kr.) brukte ordet om den operasjonen han utførte for å forenkle likninger.

Læringsressurser

Algebra

Logaritmer

Tallet som 10 må opphøyes i for å gi et tall a, kalles for den briggske logaritmen til a.

Læringsressurser

Logaritmer