Hopp til innhold

Matematikk S1 (Utgått) (LK06)

Algebra

Ordet algebra har vi fått fra det arabiske ordet «al-jabr», som betyr å gjenopprette eller gjøre fullstendig. Den persiske matematikeren Al-Khwârizmî (ca. år 800 e.Kr.) brukte ordet om den operasjonen han utførte for å forenkle likninger.

Læringsressurser

Algebra

Oppgaver og aktiviteter

Algebraiske uttrykk

Regnereglene vi bruker når vi regner med bokstaver, er akkurat de samme som gjelder for regning med tall.

Læringsressurser

Algebraiske uttrykk