Hopp til innhold

Fagartikkel

Motivasjon og læring

Motivasjon dreier seg om hva vi har lyst til å gjøre eller ikke har lyst til å gjøre. Motivasjon kan beskrives som den energien eller kraften som ligger under og driver frem handlingene våre. Dette er det viktig å kunne noe om når vi skal tilrettelegge for barns utvikling og læring.

LK06

Indre og ytre motivasjon

Barn er i utgangspunktet naturlig motivert for å lære, leke og være aktive. Når barnet selv velger hva det vil holde på med ut fra sine egne interesser og lyster, kan vi si at barnet er indre motivert. Dette er i motsetning til når det er de voksne som bestemmer aktiviteten og på ulike måter forsøker å få barnet til å ville være med. Mange voksne bruker for eksempel belønninger, ros, eller ulike former for press for å få til dette. Forskning viser at vi lærer mer av aktiviteter vi er indre motivert for å gjøre.

Hva kan vi gjøre når barnet ikke har lyst til å gjøre noe vi voksne har planlagt?

Noen ganger er det ett eller flere barn som ikke har særlig lyst til å gjøre det vi voksne har planlagt. Spørsmålet er da hva man gjør om et barn for eksempel ikke er spesielt interessert i å være med på samlingsstund, lære å lese eller matematikk.

Ta barnets perspektiv på alvor, og bruk anerkjennende kommunikasjon

Her vil det være viktig å ta barnets perspektiv på alvor og anerkjenne at aktiviteten faktisk kan være kjedelig, vanskelig eller til og med oppleves som meningsløs for det enkelte barnet. Man kan for eksempel si «Ja, det skjønner jeg godt. Det er ikke noe morsomt å jobbe med grammatikk, spesielt ikke når man synes det er vanskelig. Det kan være frustrerende at vi må jobbe med ting som vi ikke velger helt selv.»

Gi en ordentlig forklaring som tar barnet på alvor

Når vi jobber med barn og ungdom, er det viktig å forklare på en god måte hvorfor vi gjør de aktivitetene vi gjør. Hvorfor skal vi for eksempel lære grammatikk? Her kan vi kanskje si at det gjør det lettere å lære andre språk, det hjelper oss å skrive riktig og å forstå språket bedre.

Motivasjon og læring

Tilhørighet og fellesskap, lek og lystbetonte aktiviteter

Vi bør uansett alltid forsøke å skape en best mulig sosial og relasjonell ramme rundt læringen. Det å delta, være en del av en gruppe og føle tilhørighet er viktig for motivasjonen til å delta i mange aktiviteter. Å gi barna en opplevelse av at de er likt, og at vi setter pris på deres positive sider, er et grunnelement i å skape gode relasjoner. Vi kan også prøve å gjøre aktiviteter lystbetont. Lek, fysisk aktivitet, sang og lignende kan være med på å gjøre en del læring morsommere.

Tro på at en kan lære, og betydningen av innsats

Det er også grunnleggende at den voksne formidler en sterk tro på at barn som sliter med lesing, et fag eller noe annet, faktisk kan lære. Videre er det viktig å legge vekt på det at barnet gjør en ordentlig innsats heller enn bare å fokusere på resultatet: Skal man gi ros, bør man fremheve det arbeidet barnet gjorde, og at det var innsatsen som førte til et godt resultat. Det gir en fin anledning til å gi konkrete tilbakemeldinger om hvordan barnet kan jobbe videre for å utvikle seg til neste nivå.

Selvbestemmelse

I den grad det er mulig, bør barnet selv få avgjøre om det vil delta i aktiviteten eller ikke. Det å oppleve at man bestemmer selv, og får støtte i dette, er for mange avgjørende.

Tilpassede oppgaver og mestringsopplevelse

Det er videre viktig at barnet får oppgaver og utfordringer som er tilpasset barnets eget nivå, slik at det kan oppleve mestring. Man kan da veksle mellom oppgaver barnet kan klare ganske lett, og oppgaver barnet må jobbe ekstra for å få til. Det er også viktig å være tålmodig, gi konkret veiledning og å unngå stress og press og negative kommentarer (som «nå må du skjerpe deg»). Her vil det også hjelpe om vi fokuserer mer på hva de får til, enn på hva de ikke får til.

Utfordringer til deg

  1. Hvorfor er motivasjon viktig for barns utvikling og læring?
  2. Hva er forskjellen på indre og ytre motivasjon?
  3. Hva kan vi gjøre for å motivere de barna som ikke vil?
  4. Hvordan kan vi la barna få følelsen av å bestemme selv hvis det er noe de må lære eller være med på?
  5. Hva er mestringsfølelse?
  6. Se filmen «Motivasjon og læring» som ligger på sida. Diskuter i klassen hvordan læreren bruker motivasjon som en del av arbeidet.
Sist oppdatert 21.06.2018
Skrevet av Hans Holter Solhjell, Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Kommunikasjon