Hopp til innhold

Film og filmklipp

Foreldrenes mobilbruk og små barn

Foreldrenes mobilbruk kan påvirke barnets utvikling i ulike retninger. Barnehagens rolle i dette arbeidet kan være å veilede foreldrene. Mange barnehager har mobilfri sone i garderoben ved levering og henting av barnet.

LK20

Refleksjonsoppgaver til filmen

  1. Hvordan tror du små barn under 3 år kan bli påvirket av foreldrenes mobilbruk under et måltid?
  2. Gi eksempler på ulykker som kan skje med barnet når foreldre er opptatt med mobilen i stedet for å følge med på barnet.
  3. Hvorfor er samspillet mellom foreldre og barn så viktig?
  4. Hvordan kan du som fagarbeider veilede foresatte til barn i barnehagen om dette temaet?
Sist oppdatert 12.11.2019
Skrevet av Hege Nikolaisen

Læringsressurser

Kommunikasjon