Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Problemerkjennelse (behovsavklaring)

Det første trinnet i kjøpsprosessen består i at kunden opplever et behov som han ønsker å dekke. En selger må forsøke å avklare og tydeliggjøre behovet, slik at han kan gi best mulig råd til kunden og lykkes med salget.

Bilde av en bilselger som selger bil til et ungt par der kvinnen sitter inne i bilen

Trinn 1: Problemerkjennelse (behovsavklaring)

For markedsføreren er det viktig å vite hvilket behov produktet vårt skal tilfredsstille hos kunden; med andre ord hvilket problem vi skal løse for ham.

Dersom kunden for eksempel har behov for en ny sykkel, vil du som selger ønske å vite hvordan kunden skal bruke sykkelen, slik at du kan anbefale rett sykkeltype.

Skal kunden trene for å delta i Birkebeinerrittet, eller skal han ha en bysykkel? Skal han bruke sykkelen daglig, eller bare unntaksvis? Svar på disse spørsmålene vil gi selgeren mulighet til å dekke kundens behov på en best mulig måte.

Sist oppdatert 27.02.2018
Skrevet av Mette Holan
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Kjøpsadferd

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter