Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bedriftens overordnede mål

Hva skal bedriften drive med, og hvordan skal den gjøre det? Dette er avgjørelser som bedriften må ta. En bedrift bør derfor alltid formulere sin forretningsidé, sette seg overordnede mål for driften og deretter bestemme hvordan den skal nå disse målene.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Mann vurderer økonomien. Foto.

Forretningsidé

En forretningsidé skal inneholde en beskrivelse av hvilke markeder bedriften ønsker å rette seg mot, hvilke kundebehov som skal dekkes, og hvordan disse behovene skal oppfylles.

Mange bedrifter har forretningsideen sin klart formulert, mens andre ikke har et like bevisst forhold til dette. Uansett er det viktig at ideen formuleres slik at den blir fundamentet i bedriftens markedsføring.

En forretningsidé bør

  • fokusere på målgruppens behov
  • ta utgangspunkt i et konkurransefortrinn som kan bevares over tid
  • være enkel, slik at den kan virke som en ledestjerne for de ansatte

Skal du for eksempel formulere en forretningsidé for en nystartet klesbutikk, bør du med andre ord vurdere hvilke typer klær dine kunder vil ønske å kjøpe: Er det dyre designklær eller rimelige hverdagsklær kundene ønsker?

I tillegg bør du vurdere om du har varige konkurransefortrinn som kan gi deg fordeler. Kanskje ligger butikken din så sentralt plassert i byens handlestrøk at «alle» ser den?

Et eksempel på en forretningsidé:

Vår forretningsidé er å bygge, eie og drive små og mellomstore vannkraftverk basert på miljøvennlige løsninger. ( Norhydro)

Visjon

I forbindelse med at bedriften formulerer en forretningsidé, lager den ofte også en såkalt visjon. Visjonen forteller hvor virksomheten ønsker å være; en framtidig, ønsket tilstand. Forretningsideen er på sin side mer konkret enn visjonen.

To eksempler på visjoner:

Faglig styrke og relevans skal plassere BI blant Europas ledende handelshøyskoler. ( Handelshøyskolen BI)

Tellers visjon er å skape et forenklet Europa med grenseløse muligheter og tilfredse kunder. ( Teller)

Bedriftsstrategi

For å sette forretningsideen og visjonen ut i livet må bedriften velge en strategi. Bedriftsstrategien er den overordnede strategien som er valgt. Bedriftsstrategien forteller hvordan bedriften skal arbeide for å realisere målene sine.

Dersom bedriften for eksempel har en målsetting om å bli større, kan den velge mange ulike bedriftsstrategier for å nå målet. Den kan for eksempel velge å slå seg sammen med én eller flere konkurrenter for å få større slagkraft, eller den kan velge å samarbeide med én eller flere produsenter.

En annen mulig strategi er den såkalte lavprisstrategien. Bedrifter som for eksempel dagligvarekjeden Kiwi er et eksempel på denne strategien. Kiwi tilbyr et relativt smalt utvalg av basisvarer til lave priser. I samme bransje finner vi andre butikker som har valgt en annen strategi. For eksempel har kjeden Meny større fokus på bredt utvalg av varer, noe som inkluderer kjente merkevarer til høyere priser.

Sist oppdatert 16.05.2018
Tekst: Mette Holan (CC BY-SA)
Rettighetshavere: Amendor AS og NKI Forlaget

Læringsressurser

Markedsplan