Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    I denne læringsstien skal du lære om to viktige byer i Kina: Beijing og Xi’an.

     

    Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

    • vite om sentrale trekk ved Beijings historie
    • vite om sentrale trekk ved Xi’ans historie