Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien skal du lære grammatikken til leksjonen WeChat.

Når du har arbeidet deg gjennom denne læringsstien, skal du

  • kunne bruke 把-konstruksjonen
  • kunne bruke uttrykket 只要 i betydningen «så lenge ...»
  • kunne bruke potensielle komplementer
  • forstå forskjellen mellom adverbet 刚 og tidsordet 刚才, og kunne bruke dem