Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien skal du lese og sette deg inn i hovedteksten til leksjonen WeChat​.

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • kunne lese og forstå innholdet i teksten
 • forstå glosene i teksten
 • ha fått en grunnleggende forståelse av grammatikken i leksjonen
 • vite hvordan du snakker om sosiale medier
 • vite hvordan du snakker om installering av apper på mobilen
 • vite hvordan du snakker om funksjonene til en app
 • vite hvordan du introduserer noen for noen
 • vite hvordan du sier at noe skjedde i stad
 • vite hvordan du uttrykker at en handling akkurat er avsluttet
 • vite hvordan du uttrykker om du er i stand til å oppnå et ønsket resultat av en handling
 • vite hvordan du kommer med betingelsesavhengige utsagn av typen «så lenge ...»