Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  Denne læringsstien omhandler nøkkelarten raudåte; atferd, formering og hva som påvirker egglegging og produksjon.
  Artikler, film og oppgaver i denne læringsstien er knyttet til forskning på raudåte, hovedsakelig fra Transatlantisk havforskningstokt mai 2013.

   

  Ved å arbeide med ressursene i denne læringsstien, vil du

  • få innblikk i raudåtas rolle i økosystemet og hovedtrekk i raudåtas formering
  • kunne reflektere over sammenhenger mellom raudåtas atferd og formeringsevne, og se hvordan ytre faktorer som klima og predatorer påvirker dette
  • forstå hvordan forskere går fram for å kartlegge sammenhenger mellom miljø og en arts produksjon