Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Funksjonsområdene til hjernehalvdelene

Høyre og venstre hjernehalvdel styrer ulike aktiviteter i hjernen, men de to halvdelene samarbeider gjennom et avansert koblingssystem i det som kalles hjernebjelken. Den består av 300 millioner aktive nerveceller som hvert sekund formidler millioner av beskjeder mellom de to hjernehalvdelene.

Tverrsnitt av hjernen. Illustrasjon.

I tabellen under kan du se hvordan man tradisjonelt oppfatter arbeidsfordelingen mellom høyre og venstre hjernehalvdel.

Venstre hjernehalvdel
Høyre hjernehalvdel
det logiske mennesketdet kreative mennesket

styrer høyre kroppshalvdel

styrer venstre kroppshalvdel

styrer det akademiskestyrer det artistiske
språk, setninger og ordbilder
tale og opplesningfarger
leseferdighetoversikt og helhet
detaljer, fakta og analyseintuisjon
logikk følelser
følge instrukser og reglermusikk, rim og rytme
matematikk, tall og logikk mønster og tilfeldig rekkefølge
tenker sekvensielt (i rekkefølge) rom- og retningssans
rasjonalitet dans-, kunst- og musikkopplevelse
virkelighetsorienteringkreativitet, spontanitet og fantasi
tidtidløs
å gjøreå være

Nyere forskning viser at hjernen er langt mer fleksibel enn man trodde tidligere. Et nytt område i hjernen kan ta over funksjonen til et område som blir skadet. Venstre hjernehalvdel, som normalt styrer høyre kroppshalvdel, kan også trenes opp til å styre venstre side av kroppen.

YouTube-video om ei jente som fikk fjernet det meste av sin høyre hjernehalvdel.

Sist oppdatert 27.06.2019
Tekst: Alf Jacob Nilsen og Kristin Bøhle (CC BY-SA)

Læringsressurser

Nervesystemet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter