Hopp til innhold

Fagartikkel

Pusting og regulering av pustebevegelsene

Vi tenker ikke over at vi puster, fordi det skjer automatisk. Vi kan holde pusten en liten stund, men før eller senere må vi bare trekke pusten. Respirasjonssenteret i den forlengede marg sørger for at vi til enhver tid får avgitt nok karbondioksid og tatt opp nok oksygen.

LK06
Jente holder pusten under vann. Bilde.

Innånding

Innånding er når vi trekker luft inn i lungene. Like før du trekker pusten, får musklene i mellomgulvet beskjed om å trekke seg sammen. Lungene trekkes da nedover med mellomgulvet, og lungevolumet øker. Dette skaper et undertrykk i lungene i forhold til omgivelsene, og undertrykket gjør at luft strømmer ned i lungene.

Innånding og utånding.

Utånding

Utåndingen er når vi sender luften ut av lungene. I motsetning til innåndingen krever ikke denne prosessen energi. Når lungene er fylt med nok luft, slapper mellomgulvsmuskulaturen av. Dette gjør at luften i lungene presses sammen. Dermed blir lufttrykket i lungene høyere enn i omgivelsene, og luften strømmer ut av lungene.

Animasjonene viser at ved innånding utvides brysthulen og luft strømmer ned i lungene, mens ved utånding minker brysthulen og luft presses ut av lungene.

Brysthulen med hjerte og lunger

Regulering av pustebevegelsene

Ved fysisk aktivitet øker oksygenbehovet, og vi puster raskere og dypere for å øke gassutvekslingen. Det er respirasjonssenteret i hjernen som regulerer hvor ofte, hvor kraftig og hvor dypt vi puster. Via nerver mottar senteret informasjon om blodets karbondioksidkonsentrasjon, oksygenkonsentrasjon og pH-verdi.

Brystkassen med muskelen mellomgulvet. Illustrasjon.

Mellomgulvet (diafragma) er en kuppelformet muskel som skiller brysthulen fra bukhulen. Mellomgulvet trekker seg sammen ved innånding og slapper av ved utånding.

Litt etter en innånding stiger blodets konsentrasjon av karbondioksid, og dermed synker blodets pH. I tillegg avtar oksygenkonsentrasjonen. Dette gjør at respirasjonssenteret sender ut nervesignaler til mellomgulvet som trekker seg sammen. Luft trekkes så ned i lungene.

Ved et bestemt lungevolum stimuleres strekkfølsomme sanseceller som via nerver signaliserer til respirasjonssenteret at lungene inneholder nok luft. Nervesignalene til respirasjonsmusklene hemmes, mellomgulvmusklene slapper av, og vi puster ut.

Menneskets respirasjonssystem

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Tone Pedersen Rangul

Læringsressurser

Respirasjonssystemet