Hopp til innhold

Fagartikkel

Utveksling og transport av gasser

Når vi trekker pusten, strømmer luft med oksygen ned i lungene. Herfra diffunderer oksygenet over i blodet som frakter det til cellene hvor oksygenet forbrukes. I celler og vev er det overskudd av avfallsstoffet karbondioksid. Dette transporteres motsatt vei og pustes ut.

LK06

Alveoler under pusting

Lungene

I lungene tar blodet opp oksygen og kvitter seg med karbondioksid. Oksygenkonsentrasjonen er høyere i de luftfylte alveolene enn i lungekapillærene. Oksygen vil derfor trenge gjennom de tynne alveolveggene og over i lungekapillærene. Samtidig vil karbondioksid diffundere fra lungekapillærene til alveolene på grunn av at det er lavere konsentrasjon av karbondioksid der.

Cellene

I kroppens organer avgis oksygen til cellene. Cellene forbruker hele tiden oksygen i celleåndingen, og det er derfor en lavere oksygenkonsentrasjon der enn i kapillærene. Oksygen diffunderer følgelig fra blodet til cellene. Det er bare 25 prosent av blodets oksygeninnhold som normalt diffunderer over til cellene, men ved hardt muskelarbeid eller når vi holder pusten, kan hele 75 prosent av oksygenet diffundere over til cellene.

Under celleåndingen produseres karbondioksid, noe som medfører en høyere konsentrasjon av karbondioksid i cellene enn i blodet. Karbondioksid diffunderer derfor ut av cellene og over i blodet.

Transport av oksygen

95 prosent av oksygenet som diffunderer fra lungene til blodet, transporteres med de røde blodcellene hvor de er bundet til hemoglobinet. Resten transporteres løst i blodvæsken.

Transport av karbondioksid

Karbondioksid blir transportert løst i blodet, bundet til hemoglobin (Hb) eller som hydrogenkarbonat (HCO3-).


Selv om karbondioksid har litt høyere løselighet i vann enn det oksygen har, er det kun 5 prosent av karbondioksidet som transporteres fysisk løst i blodet.

Omtrent 30 prosent av karbondioksidgassen fra cellene transporteres til lungene bundet til hemoglobin.

Hele 65 prosent av karbondioksidgassen transporteres som hydrogenkarbonat. Inne i de røde blodcellene reagerer karbondioksid med vann, og det dannes karbonsyre som så spaltes til hydrogenkarbonat og hydrogenion.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Tone Pedersen Rangul

Læringsressurser

Respirasjonssystemet