Hopp til innhold

Biologi 1 (Utgått) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Modell av celleånding i en dyrecelle. Illustrasjon.

Cellebiologi

Celler er livets minste byggestein og selve grunnenheten i alle levende organismer. I encellede organismer fungerer ei celle alene. I flercellede organismer kommuniserer og samarbeider cellene med hverandre.

E-colibakterier. Foto.

Prokaryote celler – bakterier

Prokaryote celler var de første som oppsto på jorden. De er mindre og enklere bygd enn de eukaryote cellene, men de har hatt stor suksess likevel. Prokaryote organismer er de mest tallrike på jorden, de finnes i alle miljø og de er både nyttige og farlige for oss.

Læringsressurser

Prokaryote celler – bakterier

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?