Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Cellekjerne, cytoplasma og cytoskjelett

De fleste eukaryote celler har cellekjerne som forvalter all informasjonen som skal til for å danne og drifte hele organismen. Kjernen er omgitt av cytoplasma med organeller. I cytoplasmaet finnes flere typer proteinstrukturer som fungerer som dynamisk skjelett som gir styrke, form og bevegelse.

Celler med tydelig cellekjerne og cytoskjelett. Foto.

På dette bildet er cellekjernen farget lilla. Cytoskjelettet består av både aktin (lyseblått) og microtubuli (gult).

Cellekjernen styrer cellens aktiviteter

Cellekjernen er informasjonssenteret som styrer cellenes aktiviteter. Kjernen er omsluttet av en dobbel kjernemembran med porer som kontrollerer transporten inn og ut av kjernen. Rommet mellom membranene står i kontakt med det kornete plasmanettverket (ru ER).

Arvestoffet ligger i cellekjernen

Hver cellekjerne inneholder alt arvematerialet (DNAet) til hele organismen – organismens genom. DNA består at et fint nettverk av tynne tråder som kalles . Under celledeling pakkes kromatintrådene tett rundt små proteinkuler (histoner) og blir til kompakte kromosomer som er synlige i mikroskop. Antallet kromosomer og mengden DNA varierer mye fra art til art.

Når cella skal produsere et protein, må oppskriften komme fra DNAet. Cella lager da en enkelttrådet kopi av ett gen i form av RNA. Denne kopieringen fra DNA til RNA kalles transkripsjon. RNAet er lite nok til at det slipper gjennom kjernemembranen og ut til cytoplasmaet, mens "originalen" (DNAet) ligger trygt lagret inne i cellekjernen.

Tegning av cellekjerne med membranporer, ribosomer og nukleolus.

Cellekjerne med nukleolus og kromatin.

Nukleolus lager rRNA

I nukleolus i kjernen blir ribosomalt RNA (rRNA) dannet ut fra rRNA-gener som finnes her. Ribosomer består av rRNA og proteiner. Hos eukaryoter består ribosomene av to deler som fraktes ut av kjernen til cytoplasmaet, hvor delene settes sammen til ribosomer. Ribosomene er de organellene som driver proteinsyntese.

Cytoplasma – geléaktig væske med organeller

Mikroskopbilde av et hvitt blodlegeme.

Makrofag med mange lysosomer i cytoplasmaet.

Cytoplasmaet er en geléaktig væske som fyller rommet mellom cellemembranen og kjernen. Cytoplasmaet omfatter også alle organeller, slik som mitokondrier og ribosomer.

Væsken kalles cytosol og består for det meste av vann, oppløste mineraler (ioner) og næringsstoffer. Cytosol opptar omtrent halvparten av volumet i cella, og her foregår mange viktige oppbyggings- og nedbrytingsprosesser.

Cytoskjelettet støtter opp cella

Flimmerhår i bevegelse. Det er mikrotubili i cytoskjelettet som står for disse bevegelsene.

Cytoplasmaet er spesielt rikt på proteiner som utgjør cytoskjelettet. Navnet skjelett kan gi inntrykk av en rigid struktur, men cytoskjelettet er elastisk og meget dynamisk og blir kontinuerlig bygget opp og brutt ned.

Cytoskjelettet hjelper cella til å holde på fasongen, gir mekanisk styrke og holder organellene på plass eller flytter dem. I tillegg deltar deler av skjelettet (og sentriolene) i splittingen av kromosomene under celledelingen.

Cytoskjellettet sørger også for at muskler kan trekke seg sammen, og at makrofager kan bevege seg mot betennelsesstedet.

les mer
Farget mikroskopbilde som viser lange grønne fibre på blå bakgrunn.

Mikrotubili – cytoskjelett

Celleskjelettet består av tre typer proteinfilamenter.

  • Mikrotubili danner transportveier inne i cella ved at såkalte motorproteiner fester seg til mikrotubulirørene og til elementene som skal fraktes.
  • Intermediære filamenter gir styrke, og har som hovedoppgave å motstå strekk.
  • Aktinfilamenter, som utgjør den største delen av cytoskjelettet, er viktige for cellas form og bevegelse (blant annet muskelsammentrekninger).
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Celler og organeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter