Hopp til innhold

Fagartikkel

Cellemembranen

LK06

De eukaryote cellene har en enorm variasjon i størrelse og form, men også mange fellestrekk. Alle eukaryote celler består av tre hoveddeler: cellemembran, cellekjerne og cytoplasma med organeller. Cellemembranen omslutter de eukaryote cellene, og er viktig med tanke på beskyttelse, kommunikasjon og transport.

Cellemembranen – beskyttende yttergrense

Cellemembranen avgrenser cellene fra omgivelsene og beskytter innholdet ved at den skaper og opprettholder et stabilt indre miljø. Dette gjør den ved å kontrollere transporten av stoffer inn og ut av cella. Cellemembranen deltar også i kommunikasjonen med andre celler ved at molekyler på overflaten svarer/responderer på hormoner og andre signalmolekyler.

Fosfolipider er både vann- og fettløselige

Detaljert illustrasjon av oppbygging av cellemembran. Illustrasjon

Fosfolipidene har et «hode» som er vanntiltrekkende (hydrofilt), og to fettløselige «haler» som er vannavstøtende (hydrofobe).

Cellemembranen består i hovedsak av et dobbelt fosfolipidlag med proteiner. Fosfolipidene har et «hode» som er vanntiltrekkende (hydrofilt), og to fettløselige «haler» som er vannavstøtende (hydrofobe).

De fettløselige delene i fosfolipidene står vendt mot sentrum av membranen og danner et hydrofobt midtsjikt. Overflatene på den doble membranen er derimot hydrofile, fordi de vannløselige delene vender ut mot omgivelsene og inn mot celleinnholdet. Flere av organellene inne i cellene er også omgitt av en dobbel fosfolipidmembran. Denne ligner cellemembranen, men utvalget av membranproteiner kan variere.

Membranproteiner har ulike funksjoner

Proteiner utgjør omtrent 50 prosent av membranens masse. Membranproteinene har mange ulike funksjoner. For eksempel finnes det flere typer ionekanaler som hjelper vannløselige stoffer som ioner, karbohydrater og aminosyrer gjennom cellemembranen. En annen type membranproteiner er spesialiserte reseptorer, som blant annet tar imot signaler fra vannløselige hormoner.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kristin Bøhle og Tone Pedersen Rangul

Læringsressurser

Celler og organeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?